Najnowsze wiadomości

29 września 2016 09:54 | Aktualności

Kotrola posesji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Od początku września 2016 roku prowadzona jest kompleksowa kontrola przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W szczególności kontrola dotyczy wyposażenia posesji w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię...

czytaj więcej »

28 września 2016 08:09 | Aktualności

Spotkanie w sprawie wsparcia finansowego UE w ramach programu PROW 2014 – 2020 podejście Leader

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIĘDZY ODRĄ A BOBREM ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZEBIECHÓW zainteresowanych wsparciem finansowym UE w ramach programu PROW 2014 – 2020 podejście Leader na spotkanie informacyjne w dniu 19.10.2016 r. o godz. 16:30 w siedzibie...

czytaj więcej »

20 września 2016 11:51 | Aktualności

Uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi Borek - Głęboka.

W dniu 20 września o godz. 10.00 od strony Borek, odbył się odbiór wyremontowanego 1300 mb odcinka drogi dojazdowej do pól Borek-Głęboka. Koszt remontu drogi 222`000zł. Droga została wykonana ze środków budżetu Gminy z dofinansowaniem Departamentu Rolnictwa, Środowiska i...

czytaj więcej »

19 września 2016 11:25 | Komunikaty

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Witam. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp., w ramach projektu pod nazwą: Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (dalej: CIWON), współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,...

czytaj więcej »

19 września 2016 10:25 | Komunikaty

Proponowany harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców z Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Między Odrą a Bobrem" w terminie od 04.10.2016 do 19.10.2016r.

Harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców w okresie od 4.10.2016 do 19.10.2016r. Lp. Gmina Miejsce Data Godzina Cel komunikacji Adresaci 1 Czerwieńsk Urząd Miasta i Gminy 4.10. 2016 16,30 1. Zapoznanie potencjalnych wnioskodawców...

czytaj więcej »

19 września 2016 09:16 | Aktualności

Drużyna trampkarzy - dziękuje !

Znaczna pomoc finansowa dla drużyny trampkarzy GKS „Piast-Parkovia” Trzebiechów Bardzo miłym akcentem rozpoczął się sezon piłkarski dla młodzieżowej drużyny z Trzebiechowa. Zakład drobiarski „BOMADEK” wsparł finansowo drużynę. Za otrzymane środki ubrano całą...

czytaj więcej »

19 września 2016 09:15 | Komunikaty

Sprawozdanie z wykonania budżetu - I półr. 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administraci rządowej i innych zadań zleconych...

czytaj więcej »

16 września 2016 13:30 | Aktualności

Mamy bankomat!

Miło mi poinformować, że zgodnie z obietnicą bankomat został dzisiaj uruchomiony. Bankomat umiejscowiony jest w Trzebiechowie, przy ul. Sulechowskiej 2 – budynek Urzędu Gminy. Cieszę się, że udało nam się zrealizować to przedsięwzięcie z Bankiem Spółdzielczym w Kożuchowie....

czytaj więcej »

16 września 2016 12:15 | Aktualności

Remont biblioteki w Trzebiechowie

Z niecierpliwością czekamy i trzymamy kciuki za szczęśliwe „rozwiązanie” u naszej pani Dyrektor Joli Kaczorowskiej. „Wykorzystując” jej nieobecność chcemy sprawić niespodziankę jej i mieszkańcom Gminy wykonując remont w głównym pomieszczeniu biblioteki. Z uwagi...

czytaj więcej »

16 września 2016 10:50 | Komunikaty

UWAGA Pomoc żywnościowa - Podprogram 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie informuje, iż osoby zainteresowane pozyskaniem pomocy z banku żywności mogą zgłaszać się do Ośrodka w celu wypełnienia dokumentów kwalifikujących do programu. Kryterium dochodowe: 771 zł na osobę w rodzinie i 951 zł dla osoby samotnie...

czytaj więcej »