Organizacja urzedu

Organizacja Urzędu Gminy w Trzebiechowie

Sekretarz Gminy
Zenon Rychły

Skarbnik Gminy
Ewa Kulik

Struktura organizacyjna Urzędu, zakres działania i załatwiania spraw przedstawione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzebiechów, do zapoznania się z którym serdecznie Państwa zapraszamy.