Rada Gminy - radni, komisje, protokoły z sesji

Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy w II kwartale b.r.

Uprzejmie przypominam mieszkańców Gminy, że pełnię dyżury co drugi poniedziałek w godzinach od 15.00 do 16.00 w biurze nr 14 Urzędu Gminy.
W II kwartale b.r. będę pełnić dyżury w dniach:

- 10, 24 kwietnia

- 8, 22 maja

- 5, 19 czerwca

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dunajska