Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie

przewodniczący- Marek Milewski

siedziba komisji w której odbywają się posiedzenia znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiechowie kontakt codziennie w godzinach od 8:00 do 14 :00 tel. 68351 4263

Zakres działalności:
GKRPA w Trzebiechowie wykonuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Osoba uzależniona od alkoholu lub poszukująca pomocy może zgłosić się m.in. do:
Gminnej Komisji Rozwiązywania Probiemów Alkoholowych w Trzebiechowie
ul. Sulechowska 2
tel do członka komisji: 68 351 42 63

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu i wspóluzaleźnionych
-    prowadzi Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Zielonej Górze adres: ul. Wazów 36
tel: 68 325 79 17
czynne: od poniedziałku do piątku, w godz.7:00 - 15:00

Punkt konsultacyjny ds. uzależnień
-    udziela bezpłatnych porad i informacji dot. choroby alkoholowej w zakresie uzależnień oraz sposobów radzenia sobie z problemami alkoholowymi
-    czynny: w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach 16:00 do 17:00 w małej salce Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury

Psychoterapeuta uzależnień i współuzależnień
-    Pan Marek Gieruszyński przyjmuje w Sulechowie
-    w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca
ul. Kruszyna 5
tel. 693 554 252
Spotkania w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie „Płomień Nadziei"
-    każdy wtorek godz. 17:00