Aktualności

20 września 2017 15:12 | Aktualności

Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. gospodarki gruntami i budownictwa.

WÓJT GMINY TRZEBIECHÓW ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. gospodarki gruntami i budownictwa I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymaganie niezbędne: 1) obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na...

czytaj więcej »

14 września 2017 11:40 | Aktualności

Już w ten weekend wielka społeczna akcja na rzecz poszanowania środowiska!

Nie ma śmieci - są surowce! Akcja Sprzątanie świata - Polska 2017 15 - 16 - 17 września 2017 r. „Nie ma śmieci - są surowce" to przesłanie tegorocznej edycji Akcji Sprzątanie świata - Polska. Fundacja Nasza Ziemia i partnerzy Akcji zwracają w ten sposób uwagę na to, że przedmioty,...

czytaj więcej »

07 września 2017 14:04 | Aktualności

„Tydzień Przedsiębiorcy" w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział ZUS w Zielonej Górze organizuje „Tydzień Przedsiębiorcy", który odbędzie się w dniach 11 -15 września 2017 r. W tych dniach, w jednym miejscu udostępniamy możliwość uzyskania wszelkich informacji związanych z nowym sposobem opłacania...

czytaj więcej »

07 września 2017 10:16 | Aktualności

Znaleziono psa!

Dnia 7.09.2017 w okolicy zespołu szkół w Trzebiechowie znaleziono psa z urwaną smyczą. Więcej informacji pod numerem tel 68 351 41 22 lub 68 351 40 14

czytaj więcej »

05 września 2017 14:39 | Aktualności

Pismo w sprawie przedłużenia przez NFZ umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „VitisMed"

Pan Piotr Bromber p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia W związku z ogłoszonym w dniu 01.09.2017 rozstrzygnięciem postępowania konkursu ofert na świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, mieszkańcy Gminy Trzebiechów oraz Gmin ościennych...

czytaj więcej »

04 września 2017 14:08 | Aktualności

UWAGA Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie informuje, iż we wrześniu 2017 r. NIE NALEŻY składać zaświadczeń o kontynuowaniu przez dziecko nauki szkolnej. W przypadku gdy dziecko zrezygnowało z nauki lub nie rozpocznie roku szkolnego 2017/2018 należy poinformować o tym ośrodek i złożyć...

czytaj więcej »

04 września 2017 10:28 | Aktualności

NOWY SAMOCHÓD STRAŻACKI W TRZEBIECHOWIE

W sobotę, 2 września 2017 r. w Trzebiechowie odbyło się uroczyste przekazanie wozu bojowego miejscowej jednostce OSP. Samochód MAN TGM 13.290 4x4 BL o wartości 694 950,00 zł (z czego wkład własny Gminy Trzebiechów wyniósł 150 000,00 zł) wyposażony m.in. w: rozpieracz ramieniowy,...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2017 09:40 | Aktualności

STYPENDIA SZKOLNE SOCJALNE

Przypominamy o możliwości składania wniosków o stypendium szkolne socjalne. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek: 1) rodzica lub pełnoletniego ucznia; 2) dyrektora szkoły. Stypendium szkolne może być również przyznane z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2017 16:51 | Aktualności

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH ZAPLANOWANYCH NA WRZESIEŃ 2017 R.

W związku z realizacją zadań zapisanych w Funduszu Sołeckim na 2017 r. oraz koniecznością zaplanowania przedsięwzięć niezbędnych do wykonania w 2018 r., Wójt Gminny Trzebiechów zaprasza mieszkańców do czynnego udziału w zebraniach wiejskich, które odbędą się...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2017 14:09 | Aktualności

Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym od dnia 24 czerwca 2017 r do dnia 29 sierpnia 2017r.

1. W dniu 24 czerwca odbył się Festyn w Gębicach oraz zakończenie sezonu piłkarskiego w Podlegórzu. 2. W dniu 28 czerwca 2017 roku w obecności Marszałka Województwa Lubuskiego Pana Stanisława Tomczyszyna, Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju...

czytaj więcej »