Aktualności

29 czerwca 2017 08:00 | Aktualności

Otwarcie wyremontowanych dróg w miejscowościach Borek, Głuchów i Ostrzyce.

W dniu 28 czerwca 2017 roku w obecności Marszałka Województwa Lubuskiego Pana Stanisława Tomczyszyna, Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Arkadiusza Dąbrowskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu PROW, Prezesa BOMADEK sp. z o.o. Władysława Piaseckiego, Dyrektora PZZD Agnieszki Stelmasik, radnych gminy w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pawła Dąbrowskiego, proboszcza parafii Trzebiechów, Sołtysów Wsi Gminy Trzebiechów , wykonawców budowy dróg oraz zacnych zaproszonych gości, mieszkańców Wsi.

W miejscowości Głuchów Wójt Gminy Izabella Staszak dokonała otwarcia
4 dróg o długości 2 068 m w tym drogi we wsiach: Ostrzyce o długości 557 m, w Głuchowie 2 drogi (jedna 338 m, druga 403 m) i drogę we wsi Borek o długości 770 m. Drogi zostały wybudowane z programu rozwoju obszarów wiejskich  za kwotę  1 294 414 zł o wartości kosztorysowej 2 186 423 zł. Z programu PROW Wójt Gminy wybuduje (po zrobieniu kanalizacji) jeszcze do końca kwietnia 2018 r. 6 dróg w Trzebiechowie (ul. Sportowa, Sosnowa, Kwiatowa, Wiśniowa, Lisia i Ptasia) o długości 1 729 m, wartości kosztorysowej 1 964 952 zł, kwota poprzetargowa 1 108 804 zł. Od początku kadencji sprawowanej przez Izabellę Staszak w Gminie Trzebiechów wybudowano 4 418 m dróg oraz 1 156 m chodników.

W trakcie otwarcia dróg dla mieszkańców Gminy Trzebiechów, Wójt Gminy i Marszałek Województwa Lubuskiego podpisali umowę o dofinansowaniu  przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Radowice o długości 683 m (z dofinansowaniem Departamentu Rolnictwa).

Ponadto Wójt Gminy powiedziała, że przetarg na  budowę drogi w Swarzynicach zostanie ogłoszony na stronach BIP Urzędu Gminy. Podczas uroczystości głos zabrał Marszałek Województwa Lubuskiego który pogratulował Włodarzowi Gminy poprawy warunków życia mieszkańców i zaznaczył że poprawa infrastruktury będzie służyć nie tylko nam ale przyszłym pokoleniom.

flag_white_low.jpg                                                               prow20142020logokolor.jpg

Przeczytano: 937 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: