Aktualności

06 lipca 2017 14:17 | Aktualności

Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich dotycząca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Sulechów • Trzebiechów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiadając na pismo nr GO.7226.3.2017 w sprawie przebudowy drogi woj. nr 278 na odcinku Sulechów - Trzebiechów informuje, że podstawowym dokumentem w oparciu, o który realizowane są inwestycje na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego jest Plan inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach RPO-Lubuskie 2020, zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego, w którym ujęto inwestycję pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop" z szacunkowym kosztem 10 mln zł. W 2018 r. ZDW planuje aplikować o środki z RPO-Lubuskie 2020 na realizację ww. inwestycji. Dla powyższego zadania ZDW zlecił wykonanie dokumentacji projektowej, w ramach której zaplanowano opracowanie następujących odcinków drogi woj. nr 278 obejmujących: przebudowę w km ok. 29+461/34+850 na odcinku Kruszyna - Radowice, w km ok. 35+900/38+650 na odcinku Radowice - Trzebiechów oraz w km ok. 39+877/42+100 na odcinku Trzebiechów - Klenica wraz z rozbudową w km ok. 52+400/56+300 od m. Kartno do m. Konotop, na łącznej długości ok. 14,26 km. Jednakże szczegółowy zakres inwestycji będzie możliwy do określenia dopiero po opracowaniu dokumentacji projektowej, która planowana jest do odbioru w IV kw. 2017 r. oraz po przygotowaniu kosztorysu inwestorskiego, co pozwoli na weryfikację i dostosowanie zakresu zadania w odniesieniu do środków ujętych w Planie. Natomiast realizacja zadania uzależniona będzie od przyznania dofinansowania w ramach środków z RPO-Lubuskie 2020

Przeczytano: 446 razy.| Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

Skan pisma [258.53 KB]