Komunikaty

11 maja 2016 10:09 | Komunikaty

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA 2015 ROK

Pełny tekst "SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA 2015 ROK"

czytaj więcej »

11 maja 2016 09:26 | Komunikaty

Informacja o terminie i miejscu wyboru Dyrektora Zespołu Edukacyjnego

Uprzejmie informuję, że konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 w salce narad Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury. Wójt Gminy Izabella Staszak

czytaj więcej »

08 kwietnia 2016 12:03 | Komunikaty

Informacja o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i placówek w powiecie zielonogórskim w roku szkolnym 2016/2017.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W SULECHOWIE ul. Licealna 10 66-100 Sulechów Języki obce: język angielski oraz do wyboru: język niemiecki, język francuski. Planowana liczba miejsc w internacie – 20. 3 oddziały: klasa politechniczna – 0,5 oddziału Przedmioty...

czytaj więcej »

23 marca 2016 11:23 | Komunikaty

Wyniki naboru na stanowisko „pomoc administracyjna” w GOPS.

W związku z naborem ogłoszonym dn. 10 marca 2016 na stanowisko „pomoc administracyjna" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie informuje, iż wybrana została kandydatura Pani Małgorzata Miśko

czytaj więcej »

22 marca 2016 15:01 | Komunikaty

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY TRZEBIECHÓW

Wójt Gminy zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy są wrażliwi na piękno przyrody, o pomoc w upiększaniu naszej Gminy. W okresie wiosennym rozpoczynają się prace w ogrodach. Jeśli w czasie porządków okaże się, że zbywa Państwu cebulek,...

czytaj więcej »

10 marca 2016 10:02 | Komunikaty

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie upowszechniania sportu - piłka siatkowa.

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie upowszechniania sportu

czytaj więcej »

10 marca 2016 09:31 | Komunikaty

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w TRZEBIECHOWIE ogłasza nabór na stanowisko „pomoc administracyjna”

WYMAGANIA FORMALNE: obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia; wykształcenie średnie...

czytaj więcej »

07 marca 2016 10:25 | Komunikaty

Zmiana terminu dyżuru Biura Porad Obywatelskich

Marcowy dyżur prawnika Biura Porad Obywatelskich jest przeniesiony z ostatniego piątku miesiąca (25 marca) na najblizszy piątek (18 marca). Godziny dyzuru pozostaja bez zmian t.j. 16.00 - 20.00

czytaj więcej »

07 marca 2016 06:40 | Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE

Na podstawie § 22 Statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie stanowiącej załącznik Nr l do uchwały Nr N/l/47/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia l lipca 2015r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie/Dz. Urz. Woj. Lubuskiego póz. 1297/ podaje się do publicznej wiadomości...

czytaj więcej »

04 marca 2016 10:05 | Komunikaty

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie upowszechniania sportu - piłka nozna

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie upowszechniania sportu

czytaj więcej »