Komunikaty

17 czerwca 2016 13:40 | Komunikaty

OGŁOSZENIE dotyczace wywieszania plakatów i ulotek

Wójt Gminy Trzebiechów prosi o poszanowanie dobra wspólnego w zakresie ochrony zieleni oraz utrzymania czystości i porządku w Gminie poprzez zaniechanie wywieszania plakatów, ulotek i innych materiałów w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz przybijania ich do...

czytaj więcej »

09 czerwca 2016 12:23 | Komunikaty

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Radowice oraz w miejscowości Trzebiechów”.

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni zewnętrznej w zakresie wymienionym poniżej oraz obejmuje również swoim zakresem serwisowanie urządzeń w okresie trwania rękojmi z częstotliwością oraz...

czytaj więcej »

09 czerwca 2016 08:49 | Komunikaty

Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!

Fundacja Aby żyć, organizator kampanii społeczno-edukacyjnej pt. „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!” realizuje działania edukacyjne skierowane do rodziców w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom. „Szczepienia to najskuteczniejsza, bezpieczna i jedyna metoda zapobiegania...

czytaj więcej »

08 czerwca 2016 07:24 | Komunikaty

Rzecznik Praw Obywatelskich - dr Adam Bodnar - zaprasza na wydarzenia w Zielonej Górze

w dniu 8 czerwca 2016 r. do Auli nr 205 (II piętro) na Uniwersytecie Zielonogórskim, ul. Licealna 9 godz. 10.00 – 12.00 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia najważniejszych problemów...

czytaj więcej »

03 czerwca 2016 10:56 | Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Trzebiechów informuje, że podany został do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujący: nieruchomość lokalową –...

czytaj więcej »

31 maja 2016 16:40 | Komunikaty

Punkty Konsultacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia

Od 01 maja do końca 2016 r. Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej realizuje po raz kolejny projekt pn. Punkty Konsultacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Celem projektu jest wzrost dostępu osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia do bezpłatnych i profesjonalnych...

czytaj więcej »

30 maja 2016 09:43 | Komunikaty

Punkt informacyjno – konsultacyjny w dniu 31 maja 2016r. (wtorek) będzie nieczynny.

U W A G A Punkt informacyjno – konsultacyjny, w którym udzielane są informacje i porady dotyczące choroby alkoholowej oraz sposobów radzenia sobie z problemami alkoholowymi w dniu 31 maja 2016r. (wtorek) będzie nieczynny. Czynny będzie w dniu 14 czerwca 2016r. (wtorek) w godz....

czytaj więcej »

23 maja 2016 16:07 | Komunikaty

Projekty Urzędu Pracy dofinasowane z EFS

Uprzejmie informuję, że Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje w 2016 roku dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

czytaj więcej »

23 maja 2016 15:22 | Komunikaty

Dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy

W dniu 27 maja 2016r. (piątek ) Urząd Gminy Trzebiechów będzie nieczynny. W zamian pracujemy w dniu 14 maja 2016r. (sobota) w godz. 730 – 1430 /Zarządzenie nr 0050.21.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 26 kwietnia 2016r./

czytaj więcej »

18 maja 2016 09:56 | Komunikaty

„500 bus” w Trzebiechowie

W ramach akcji promocyjno-informacyjnej programu „500+” specjalnie oznakowanym busem, służby Wojewody Lubuskiego pojadą do wszystkich gmin województwa lubuskiego. W uruchomionym mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Lubuskiego...

czytaj więcej »