Komunikaty

09 października 2015 15:21 | Komunikaty

Przypominamy !!! Zmiana numeru konta opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi !!! Zmiana formularza deklaracji !!!

Wz wiazku z tym że zmienił się bank obsługujacy Urząd Gminy zmienił sie też numer konta opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualnie jest on nastepujący: 27 9674 0006 0000 0029 7266 0008 BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEJ SOLI ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól Ponadto informujemy...

czytaj więcej »

28 września 2015 09:11 | Komunikaty

Publiczne konsultacje „Programu Współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi ..."

Ogłoszenie Gmina Trzebiechów przedkłada do publicznej konsultacji projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”. Zapraszamy przedstawicieli...

czytaj więcej »

08 września 2015 12:08 | Komunikaty

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2015/2016

Informacja dotycząca składania wniosków na stypendium szkolne w roku szkolnym 2015/2016 Z dniem 1 października 2015r wzrasta kryterium dochodowe na 1 członka rodziny do kwoty 514,00 zł.

czytaj więcej »

08 września 2015 09:36 | Komunikaty

Pomoc w zwiazku z zagrożeniem suszą rolniczą.

OGŁOSZENIE Zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp informujemy, iż występuje zagrożenie suszą rolniczą w gminach województwa lubuskiego w uprawach ziemniaków, roślin strączkowych i krzewach owocowych na I i II kategorii gleb oraz trwałych użytkach...

czytaj więcej »

02 września 2015 13:01 | Komunikaty

OGŁOSZENIE dotyczące zgrożenia suszą rolniczą.

Zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp informujemy, iż występuje zagrożenie suszą rolniczą w gminach województwa lubuskiego w uprawach ziemniaków, roślin strączkowych i krzewach owocowych na I i II kategorii gleb oraz trwałych użytkach zielonych...

czytaj więcej »

17 sierpnia 2015 13:13 | Komunikaty

Stypendium szkolne

Przypomina się o składaniu wniosków o stypendium szkolne w terminie do dnia 15 września 2015r. - szkoły podstawowe, gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne, natomiast do dnia 15 października br - kolegia języków obcych i służb socjalnych. Dokumenty: rachunki za zakup : przyborów...

czytaj więcej »

17 sierpnia 2015 11:04 | Komunikaty

UWAGA! Świadczenia rodzinne!

Informujemy, iż od września br. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Aby od listopada 2015 r, otrzymać ww. świadczenia należy złożyć następujące dokumenty: - Prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń, wraz z załącznikiem o wysokości...

czytaj więcej »

14 sierpnia 2015 08:37 | Komunikaty

Apel Wojewody Lubuskiego do mieszkańców gmin

W zawiązku z utrzymującymi się upałami mieszkańców gmin prosi się o: ograniczenie korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną w godzinach szczytu tj. 10-17:00, wyłączanie z sieci zbędnych urządzeń zasilanych energią elektryczną, ograniczenie zużycia wody wykorzystywanej...

czytaj więcej »

12 sierpnia 2015 11:01 | Komunikaty

UWAGA! Fundusz alimentacyjny!

Informujemy, iż od sierpnia br. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Aby od października 2015 r, otrzymać ww. świadczenie należy złożyć następujące dokumenty: - Prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń, wraz z załącznikiem...

czytaj więcej »