Komunikaty

28 września 2015 09:11 | Komunikaty

Publiczne konsultacje „Programu Współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi ..."

Ogłoszenie Gmina Trzebiechów przedkłada do publicznej konsultacji projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”. Zapraszamy przedstawicieli...

czytaj więcej »

08 września 2015 12:08 | Komunikaty

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2015/2016

Informacja dotycząca składania wniosków na stypendium szkolne w roku szkolnym 2015/2016 Z dniem 1 października 2015r wzrasta kryterium dochodowe na 1 członka rodziny do kwoty 514,00 zł.

czytaj więcej »

08 września 2015 09:36 | Komunikaty

Pomoc w zwiazku z zagrożeniem suszą rolniczą.

OGŁOSZENIE Zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp informujemy, iż występuje zagrożenie suszą rolniczą w gminach województwa lubuskiego w uprawach ziemniaków, roślin strączkowych i krzewach owocowych na I i II kategorii gleb oraz trwałych użytkach...

czytaj więcej »

02 września 2015 13:01 | Komunikaty

OGŁOSZENIE dotyczące zgrożenia suszą rolniczą.

Zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp informujemy, iż występuje zagrożenie suszą rolniczą w gminach województwa lubuskiego w uprawach ziemniaków, roślin strączkowych i krzewach owocowych na I i II kategorii gleb oraz trwałych użytkach zielonych...

czytaj więcej »

17 sierpnia 2015 13:13 | Komunikaty

Stypendium szkolne

Przypomina się o składaniu wniosków o stypendium szkolne w terminie do dnia 15 września 2015r. - szkoły podstawowe, gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne, natomiast do dnia 15 października br - kolegia języków obcych i służb socjalnych. Dokumenty: rachunki za zakup : przyborów...

czytaj więcej »

17 sierpnia 2015 11:04 | Komunikaty

UWAGA! Świadczenia rodzinne!

Informujemy, iż od września br. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Aby od listopada 2015 r, otrzymać ww. świadczenia należy złożyć następujące dokumenty: - Prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń, wraz z załącznikiem o wysokości...

czytaj więcej »

14 sierpnia 2015 08:37 | Komunikaty

Apel Wojewody Lubuskiego do mieszkańców gmin

W zawiązku z utrzymującymi się upałami mieszkańców gmin prosi się o: ograniczenie korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną w godzinach szczytu tj. 10-17:00, wyłączanie z sieci zbędnych urządzeń zasilanych energią elektryczną, ograniczenie zużycia wody wykorzystywanej...

czytaj więcej »

12 sierpnia 2015 11:01 | Komunikaty

UWAGA! Fundusz alimentacyjny!

Informujemy, iż od sierpnia br. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Aby od października 2015 r, otrzymać ww. świadczenie należy złożyć następujące dokumenty: - Prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń, wraz z załącznikiem...

czytaj więcej »

11 sierpnia 2015 13:27 | Komunikaty

Dzień Dawcy Szpiku w Sławie! I Ty możesz uratować komuś życie! Zostań potencjalnym Dawcą komórek macierzystych!

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. Zarejestruj się jako potencjalny Dawca. Data: 29 sierpnia 2015r. Godzina: 10.00...

czytaj więcej »