Komunikaty

26 października 2017 10:59 | Komunikaty

PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU - Ostrzyce

PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Świebodzin w dniach: 2017-11-02, w godzinach: 2 lis 09:00 - 2 lis 13:00 Ostrzyce, od 1, do 35, od 70, do 77, remiza, sklep, kaplica. ENEA Operator sp. z o.o., www.wylaczenia-eneaoperator.pl Informacje o planowanych wyłączeniach są również dostępne na naszej...

czytaj więcej »

24 października 2017 14:46 | Komunikaty

UWAGA Świadczenia wychowawcze (500plus)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie informuje, iż wyplata świadczeń wychowawczych (500plus) na nowy okres zasiłkowy za miesiąc październik dokonywana będzie w dniach 25 – 31 października (etapami). W pierwszej kolejności wypłacane będą świadczenia dla osób, które...

czytaj więcej »

24 października 2017 08:01 | Komunikaty

Gmina Trzebiechów przedkłada do publicznej konsultacji projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów do zapoznania się z projektem Programu. Uwagi, propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. Termin konsultacji...

czytaj więcej »

23 października 2017 10:25 | Komunikaty

PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU - Podlegórz, Trzebiechów

PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Świebodzin w dniach: 2017-10-30, w godzinach: 30 paź 09:00 - 30 paź 13:30 Podlegórz 72, tkalnia. w dniach: 2017-10-31, w godzinach: 31 paź 09:00 - 31 paź 13:30 Trzebiechów, oczyszczalnia, ulica Ogrodowa, od 3, do 31, przetwórnia owoców,...

czytaj więcej »

20 października 2017 13:17 | Komunikaty

PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU

Gmina Trzebiechów - Gębice w dniach: 2017-10-23, w godzinach: 23 paź 09:00 - 23 paź 13:30 Infirmacja z biuletynu - ENEA Operator sp. z o.o., www.wylaczenia-eneaoperator.pl Informacje o planowanych wyłączeniach są również dostępne na naszej stronie internetowej: http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/...

czytaj więcej »

17 października 2017 07:48 | Komunikaty

List Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Marcin Cichy Szanowni Państwo, szerokopasmowy dostęp do internetu staje się coraz bardziej powszechny. Postęp technologiczny w zakresie treści cyfrowych i przesyłu danych, wymaga jednak zwiększania przepustowości oraz szybkiego rozwoju sieci nowej generacji. Z...

czytaj więcej »

27 września 2017 20:47 | Komunikaty

Spotkanie RADAR 2 w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”

Wójt Gminy Trzebiechów serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie RADAR nr 2 w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”, które odbędzie się 29 września 2017 r . o godz. 15:00 w „małej salce” TOK. W spotkaniu wezmą udział pracownicy...

czytaj więcej »

27 września 2017 10:06 | Komunikaty

Ważna informacja dotycząca nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo Uprzejmie informuję, że z dniem l października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Nadmieniam, że na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń...

czytaj więcej »

20 września 2017 07:47 | Komunikaty

ZUS zaprasza na darmowe szkolenie na temat „e-Składka - nowy wymiar rozliczeń"

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będzie nowy sposób opłacania składek. Zamiast kilku wpłat na różne rachunki bankowe, składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz na fundusze Pracy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

czytaj więcej »

10 sierpnia 2017 13:43 | Komunikaty

UWAGA ! ! ! Swiadczenia Rodzinne.

Informacja dla osób pobierających świadczenia w kasie Urzędu Gminy - Urząd Gminy w dniu 14 sierpnia 2017r (poniedaiałek) czynny do godziny 14.00

czytaj więcej »