Komunikaty

01 grudnia 2016 15:20 | Komunikaty

Gmina Trzebiechów ogłasza zamówienie publiczne na "Przebudowę drogi w m. Borek dz. nr 191"

Przedmiot zamówienia pt. Przebudowa drogi w m. Borek dz. nr 191 obejmuje zakres: Przebudowę drogi gminnej polegającej na wykonaniu korytowania, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm oraz z tłucznia gr. 20 cm, nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton gr. 8cm na podsypce...

czytaj więcej »

25 listopada 2016 07:43 | Komunikaty

Uwaga na bomby ekologiczne!

W związku z ujawnianymi na terenie woje wództwa lubuskiego przypadkami składowania poza wszelką kontrolą substancji niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców oraz środowisku tzw. „bomby ekologiczne", chciałbym Państwu zwrócić uwagę na ten, jakże...

czytaj więcej »

18 listopada 2016 09:29 | Komunikaty

Czad i ogień. Obudź czujność

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczynającą się kampanią społeczną pod hasłem „Czad i ogień. Obudź czujność", a jednocześnie mając na uwadze wagę tej problematyki, zwracam się do Państwa z gorącym apelem o przyłączenie się do akcji i rozpowszechnienie wśród mieszkańców...

czytaj więcej »

17 listopada 2016 14:44 | Komunikaty

Afrykański pomór swiń - APEL do hodowców trzody chlewnej ...

...Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii Szanowni Państwo! ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się...

czytaj więcej »

16 listopada 2016 09:44 | Komunikaty

Komunikat dotyczący ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Drodzy Rolnicy. Pragnę Państwa poinformować, że każde dziecko poniżej 16, roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Gwarantuje je przez okres od 14,10.2016...

czytaj więcej »

10 listopada 2016 18:12 | Komunikaty

Informacja dotycząca wydawania pomocy żywnosciowej

INFORMACJA Osoby, które złożyły wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dot. pomocy żywnościowej prosimy o zgłoszenie się po odbiór towaru, według n/w harmonogramu. Żywność wydawana będzie w magazynie przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie. Prosimy o zabranie...

czytaj więcej »

07 listopada 2016 10:35 | Komunikaty

Plastik nie do pieca. Piec nie do plastiku.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku...

czytaj więcej »

24 października 2016 08:28 | Komunikaty

Kampania „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina"

Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy z nas w pewnej chwili może stać się pacjentem dlatego tak ważne jest, aby wiedział jak poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia. Niestety wiedza...

czytaj więcej »

20 października 2016 10:06 | Komunikaty

UWAGA !!! Informacja dotycząca opóźnionych faktur z ZGK za wodę i ścieki !!!

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TRZEBIECHOWIE INFORMUJE, IŻ JEST W TRAKCIE PRZEKSZTAŁCANIA Z SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJEMY, IŻ FAKTURY ZA DOSTARCZONĄ WODĘ l ODEBRANE ŚCIEKI ZA III KWARTAŁ...

czytaj więcej »

14 października 2016 12:26 | Komunikaty

Gmina Trzebiechów przedkłada do publicznej konsultacji projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok".

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów do zapoznania się z projektem Programu. Uwagi, propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 31 października 2016 r....

czytaj więcej »