Komunikaty

03 lipca 2017 13:23 | Komunikaty

UWAGA ! Ważna informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych!

 • ˜Od dnia 1 sierpnia 2017 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nie trzeba zmieniać deklaracji, każdy, kto złożył deklarację dostanie zawiadomienie).

Nieruchomości zamieszkałe:
Selektywne gromadzenie odpadów – 10 zł od osoby miesięcznie
Nieselektywne gromadzenie odpadów – 19 zł od osoby miesięcznie

 • ˜Każdy, kto zadeklarował selektywne gromadzenie odpadów, a do tej pory nie dostał pojemnika na odpady BIO i go potrzebuje - dostanie taki pojemnik.
  Sołtysi będą zapisywali na listę osoby, które będą chciały ten pojemnik otrzymać (nie dotyczy wsi Trzebiechów).
  Mieszkańcy wsi Trzebiechów zgłaszają potrzebę posiadania pojemnika na odpady BIO wyłącznie do Urzędu Gminy
  pokój nr 6 lub telefonicznie (68 351 41 31).
  Do dnia 6 lipca 2017 r. należy zgłosić chęć posiadania pojemnika na odpady BIO.
  Pojemniki będą rozwożone przez firmę do dnia 14 lipca 2017 r.
 • ˜Nowa frakcja zbierana selektywnie - POPIÓŁ.
  Każdy, kto zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów i posiada popiół musi zaopatrzyć się we własnym zakresie w pojemnik dla niego przeznaczony.
  Wsypywanie popiołu do pojemnika na pozostałości po segregacji (jeżeli składający deklarację zgłosił selektywne gromadzenie odpadów) będzie traktowane jako brak sortowania (po 9 sierpnia 2017 r.). W takich przypadkach po zgłoszeniu tego faktu przez pracowników firmy odbierającej odpady komunalne będą wyciągane konsekwencje.
  Firma TRANS-FORMACJA będzie sprzedawała używane pojemniki na popiół (140 L w cenie 60 zł). Sołtysi dostaną ogłoszenia, gdzie i kiedy w danej miejscowości będzie można taki pojemnik kupić. Każdy pojemnik będzie miał naklejkę z herbem gminy oraz napisem „POPIÓŁ”.
  W przypadku, gdy pojemnik zostanie zakupiony z innego źródła po naklejkę należy zgłosić się do sołtysa lub do Urzędu Gminy. Tylko pojemniki oklejone takim oznaczeniem będą odbierane przez firmę.
 • Przypomina się, że nie wolno wsypywać gruzu, kamieni, ziemi itp. do pojemnika na odpady zmieszane/ pozostałości po segregacji.
 • W razie pytań proszę o kontakt z Urzędem Gminy osobiście lub telefonicznie 68 351 41 31.

Przeczytano: 568 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry