Komunikaty

02 sierpnia 2017 10:14 | Komunikaty

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM

GDZIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ?

 

Urząd Gminy w Trzebiechowie przy ul. Sulechowskiej 2

dzień tygodnia

dyżur prawnika w godz.:

poniedziałek

8:00-12:00

wtorek

13:00-17:00

środa

8:00-12:00

czwartek

13:00-17:00

piątek

8:00-12:00

 

Punkt w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 2, l p.

dzień tygodnia

dyżur prawnika w godz.:

poniedziałek

8:00-12:00

wtorek

13:00-17:00

środa

8:00-12:00

czwartek

13:00-17:00

piątek

8:00-12:00

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 52

dzień tygodnia

dyżur prawnika w godz.:

poniedziałek — piątek

7:45-12:00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Sulechowie jest obsługiwany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CMS SUM w ramach zadania finansowanego ze środków przekazanych przez Powiat Zielonogórski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie w 2017 r. jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu zielonogórskiego."

 

 • NA PORADY NIE OBOWIĄZUJĄ ZAPISY
 • NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ DOKUMENTY ŚWIADCZĄCE O POSIADANYM PRAWIE DO SKORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY
 • NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ CAŁĄ POSIADANĄ DOKUMENTACJĘ W SPRAWIE


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM)?

 • OSOBY, KTÓRE NIE UKONCZYŁY 26 ROKU ŻYCIA
 • OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 65 LAT POSIADACZE KARTY DUŻEJ RODZINY KOBIETY W CIĄŻY
 • OSOBY FIZYCZNE, KTÓRYM W OKRESIE ROKU POPRZEDZAJĄCE­GO ZWRÓCENIE SIĘ O UDZIELENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZOSTAŁO PRZYZNANE ŚWIADCZENIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ l WOBEC KTÓRYCH W TYM OKRESIE NIE WYDANO DECYZJI 0 ZWROCIE NIENALEŻNIE POBRANEGO ŚWIADCZENIA
 • KOMBATANCI, OSOBY BĘDĄCE OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH 1 OKRESU POWOJENNEGO
 • WETERANI
 • ZAGROŻENI LUB POSZKODOWANI KATASTROFĄ NATURALNĄ, KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB AWARIĄ TECHNICZNĄ


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA POLEGA NA:

 • POINFORMOWANIU OSOBY UPRAWNIONEJ O OBOWIĄZUJĄCYM STANIE PRAWNYM, PRZYSŁUGUJĄCYCH JEJ UPRAWNIENIACH LUB SPOCZYWAJĄCYCH NA NIEJ OBOWIĄZKACH
 • WSKAZANIU OSOBIE UPRAWNIONEJ SPOSOBU ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCEGO JEJ PROBLEMU PRAWNEGO
 • POMOCY W SPORZĄDZENIU WYMAGAJĄCEGO WIEDZY PRAWNICZEJ PROJEKTU PISMA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UDZIELENIA POMOCY, Z WYŁĄCZENIEM PISM PROCESOWYCH W POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYM LUB SĄDOWYM l PISM W POSTĘPOWANIU SĄDOWO-ADMINISTRACYJNYM
 • SPORZĄDZENIU PROJEKTU PISMA O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH LUB O USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU

 

Przeczytano: 196 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry