Pozyskiwanie funduszy unijnych 2014 - 2020

02 grudnia 2015 07:43 | Pozyskiwanie funduszy unijnych 2014 - 2020

Spotkania informacyjne dot. konkursu dla Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Spotkania informacyjne dot. konkursu dla Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 07.12.2015 r. w Gorzowie Wlkp. i 11.12.2015 r. w Zielonej Górze Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie...

czytaj więcej »