Rodzina 500+

13 lipca 2016 12:25 | Rodzina 500+

Informacja o terminach wypłaty 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie informuje, iż począwszy od miesiąca lipca br. wypłata świadczeń wychowawczych (500 plus) odbywać się będzie o stałej dacie – tj. w dniu 25. danego miesiąca w przypadku wypłaty gotówkowej (w kasie) i do dnia 25. w przypadku przelewu...

czytaj więcej »

11 kwietnia 2016 13:04 | Rodzina 500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - PROGRAM RODZINA 500 PLUS - informacja i formularze

Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie rozpocznie przyjmowanie wniosków „Rodzina 500 plus” (o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego). Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu...

czytaj więcej »

11 kwietnia 2016 12:59 | Rodzina 500+

Informacja MRiPS dotyczaca programu RODZINA 500+

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatko¬wych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka...

czytaj więcej »