Gminna Spółka Wodna

04 października 2017 14:59 | Gminna Spółka Wodna

Nowa ustawa "Prawo Wodne" regulująca działalność spółek wodnych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem: 1) art. 102-112, art. 494, art. 502, art. 506, art. 515, art. 525 ust. 3-6 oraz 8 i 9, art. 539 ust. 3-5 i 7, art. 540 ust. 1-4, 6 i 7, art. 541, art. 542, art. 544 ust. 1, art. 554 oraz art. 570, które wchodzą w życie z dniem...

czytaj więcej »

29 listopada 2016 12:33 | Gminna Spółka Wodna

Gminna Spółka Wodna w Trzebiechowie - INFORMATOR

W imieniu Gminnej Spółki Wodnej w Trzebiechowie, pragniemy poinformować Państwa, że będąc właścicielami gruntów zmeliorowanych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne art. 74 ust. 1, (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) ciąży na Państwu...

czytaj więcej »