Urząd Gminy Trzebiechów
http://trzebiechow.pl

07 listopada 2017 09:24 | Planowanie przestrzenne

PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

W dniu 9 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 15:00 w “małej salce” TOK odbędą się warsztaty planistyczne, których
głównym celem będzie podsumowanie dotychczasowych konsultacji w ramach projektu, mające na celu zobrazowanie
przyjętych rozwiązań w tworzonym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Trzebiechów i Swarzynice.

Podczas spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z wynikami konsultacji i z zakresem zmian uwzględnionym w ostatecznym
projekcie przygotowywanego dokumentu. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel biura urbanistycznego z Wrocławia.
Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Trzebiechów do aktywnego uczestnictwa w organizowanych warsztatach.
 
 
Wójt Gminy
- Izabella Staszak -

Załączniki:

PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM [1.22 MB]