Organizacja urzedu

Organizacja Urzędu Gminy w Trzebiechowie

 

Struktura organizacyjna Urzędu, zakres działania i załatwiania spraw przedstawione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzebiechów, do zapoznania się z którym serdecznie Państwa zapraszamy.