O Gminie

Gmina Trzebiechów położona jest na lewym brzegu rzeki Odry na obszarze szczególnym a mianowicie w pierwszej strefie ochrony ujęcia wody dla Zielonej Góry. Fakt ten warunkuje ekologiczny charakter Gminy Trzebiechów co jednocześnie stanowi jej niepodważalny atut. Obszar Gminy Trzebiechów zajmuje powierzchnię 8.099 ha i położony jest na terenie województwa Lubuskiego w powiecie Zielona Góra. Gmina Trzebiechów graniczy z takimi gminami jak:
- od północnego zachodu z Gminą Sulechów
- od południowego zachodu z Gminą Zabór
- od północnego wschodu z Gminą Kargowa
- od południowego wschodu z Gminą Bojadła


W skład Gminy wchodzi dziesięć sołectw: Borek, Gębice, Ledno-Głęboka, Głuchów, Mieszkowo, Ostrzyce, Podlegórz, Radowice, Swarzynice i Trzebiechów. Na terenie Gminy istnieje rezerwat przyrody „Radowice”, w obrębie którego występują rzadkie gatunki fauny i flory. Na terenie Gminy znajduje się również chronione siedlisko ptactwa błotnego, rzadko występujące siedliska flory na wzgórzach Podlegórza oraz zabytkowy starodrzew na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Trzebiechowie. Występuje również wiele egzotycznych drzew aklimatyzowanych na terenie Trzebiechowa oraz specyficzny – leczniczy mikroklimat. W Trzebiechowie - stolicy Gminy znajdują się:

 • Urząd Gminy,

 • Zakład Gospodarki Komunalnej,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • PHU Bomadek,

 • Dom Pomocy Społecznej,

 • Urząd Pocztowo-telekomunikacyjny,

 • filia Banku Spółdzielczego,

 • Apteka,

 • Zakład Opieki Zdrowotnej,

 • Gminna Biblioteka Publiczna,

 • Gminna Hala Sportowa,

 • Trzebiechowski Ośrodek Kultury,

 • Posterunek Policji,

 • Zespół Edukacyjny  w Trzebiechowie w skład którego wchodzą:   
     - Przedszkole Publiczne w Trzebiechowie,
     - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebiechowie,
     - Publiczne Gimnazjum w Trzebiechowie,

 • Stacja Paliw,

 • Kościół Parafialny oraz trzy kościoły filialne w Ostrzycach, Podlegórzu, Głuchowie i kaplica w Lednie-Głębokim.

 • Gabinet Rehabilitacji,

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiechowie i Głuchowie,

 

Gmina Trzebiechów posiada znakomite warunki dla rozwoju turystyki. Wielką atrakcję mogą stanowić również zabytki architektury między innymi neoklasycystyczny pałac w stylu rezydencji francuskich rodziny książęcej von Reuss, neoklasycystyczna świątynia w Trzebiechowie według rysu projektu wielkiego niemieckiego architekta, podróżnika, przyrodnika Karla Fridricha Schinkla który nadzorował projekt wykonany przez Johanna Gottlieba Schloetzera, oraz niedawne wielkie odkrycie - kompleks sanatoryjny według projektu znanego Maxa Schündlera z dekoracją wnętrz, meblami, sprzętami wszelkimi detalami dekoratorskimi wykonanymi przez twórcę secesji w Europie Henriego van de Velde wielkiego belgijskiego projektanta sztuki użytkowej. Kolejnym zabytkiem jest wspaniały kościół w Podlegórzu wybudowany w stylu neoromańskim z zachowaniem większości kanonów architektonicznych dla stylu romańskiego z jednymi z najpiękniejszych witraży w Diecezji oraz cmentarz z rodzinnym grobowcem książąt Reussów położony na uroczym wzgórzu, górującym nad doliną Obrzycy.