Polsko - Niemieckie Centrum Spotkań w Podlegórzu

W lipcu 2009 roku Gmina Trzebiechów wraz z Gminą Partnerską Shenkendöbern oraz Parafią p.w. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim (do kórej należy kościół w Podlegórzu) złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą "Polsko - Niemieckie Centum Spotkań we wsi Podlegórz" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Brandemburgia 2007-2013.

Projekt ma na celu stworzenie poprzez modernizację istniejących obiektów, bazy „Polsko – Niemieckiego Centrum Spotkań we wsi Podlegórz”. Dzięki przebudowie istniejących obiektów oraz budowie nowych uzyskamy ośrodek, który pozwoli nam na rozwinięcie współpracy z mieszkańcami gminy Schenkendöbern nie tylko na płaszczyźnie sportowej, ale także kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej.
Pozyskamy miejsce, gdzie będą organizowane zawody sportowe, zawody Ochotniczych Straży Pożarnych, spotkania twórców ludowych, spotkania chórów i muzyków organowych. Mieszkańcy gminy Schenkendöbern będą mogli w ten sposób bliżej poznać życie oraz zwyczaje mieszkańców gminy Trzebiechów, tak jak ma to miejsce obecnie w podobnym centrum spotkań niemiecko - polskich w Sembten w Niemczech. Za lokalizacją centrum w Podlegórzu przemawia:
- malownicze i piękne położenie na wzgórzach,
- bezpośrednie sąsiedztwo rezerwatu przyrody Radowice,
- rezydencjonalny kościół rodowy byłych właścicieli Trzebiechowa książąt von Reuss, wraz z ich rodzinnym grobowcem i zabytkowymi organami Sauera,
- pozostałości dwóch cmentarzy niemieckich, gdzie planowane jest umiejscowienie pamiątkowego postumentu pochowanych ówczesnych niemieckich mieszkańców Podlegórza,
- istnienie zabudowy na bazie której mogą powstać obiekty Centrum Spotkań Polsko – Niemieckich,
- istnienie placów stanowiących własność gminy, na których planowane jest powstanie terenów rekreacyjnych z boiskami sportowymi.

Projekt składa się z trzech zakresów działań:
1) świetlica integracyjna i kawiarenka internetowa - kapitalny remont obiektu, remont pokoi gościnnych, wybudowanie kominka grzewczego i wyposażenie zaplecza. Będzie to miejsce wspólnych spotkań oraz integracji społeczeństwa wielopokoleniowego przy kominku. Byłoby tam również przygotowane miejsce na kameralne spotkania integracyjne młodzieży polskiej i niemieckiej. Kawiarenka internetowa dla młodzieży służąca wyrównywaniu szans dzieci w gorszej sytuacji majątkowej nie posiadających dostępu do komputerów ani dostępu do internetu. Komputery będą wykorzystywane do zajęć z języka niemieckiego (multimedialne programy do nauki języka)
2) tereny rekreacyjno sportowe - wybudowanie boisk do piłki nożnej, siatkówki i piłki plażowej oraz placu zabaw, a także uporządkowanie przylegającego poniemieckiego cmentarza z ustawieniem płyty pamiatkowej
3) zabytkowe organy Wilhelma Sauera w Kościele w Podlegórzu - po demontażu remont i wymianę uszkodzonych elementów, wymianę piszczałek prospektowych, wszystko z zachowaniem najwyższych współczesnych standardów organmistrzowskich i stylu z epoki powstania organów.
Ponadto w projekcie zaplanowane są cykliczne wydarzenia pod nazwą "POLSKO NIEMIECKIE JESIENNE SPOTKANIA ZE SPORTEM I MUZYKĄ" łączące ze sobą zmagania sporowe i strażackie oraż imprezy integracyjne i kulturalne.

Budowana baza przyczyni się do zacieśnienia współpracy pomiędzy naszymi gminami oraz minimalizacji barier między Niemcami a Polakami.