Rada Gminy - radni, komisje, protokoły z sesji

Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy w I pólroczu 2018r.

Uprzejmie przypominam mieszkańców Gminy, że pełnię dyżury co drugi poniedziałek w godzinach od 15,00 do 16,00 w biurze nr 11 Urzędu Gminy.

- styczeń 08 i 22
- luty 05 i 19
- marzec 19 i 26 (zmiana)
- kwiecień 09 i 23
- maj 07 i 21
- czerwiec 04 i 18

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dunajska