Gmina Trzebiechów położona jest na lewym brzegu rzeki Odry na obszarze szczególnym a mianowicie w pierwszej strefie ochrony ujęcia wody dla Zielonej Góry. Fakt ten warunkuje ekologiczny charakter Gminy Trzebiechów co jednocześnie stanowi jej niepodważalny atut. Obszar Gminy Trzebiechów zajmuje powierzchnię 8.099 ha i położony jest na terenie województwa Lubuskiego w powiecie Zielona Góra. Gmina Trzebiechów graniczy z takimi gminami jak:


- od północnego zachodu z Gminą Sulechów
- od południowego zachodu z Gminą Zabór
- od północnego wschodu z Gminą Kargowa
- od południowego wschodu z Gminą Bojadła


W skład Gminy wchodzi dziesięć sołectw: Borek, Gębice, Ledno-Głęboka, Głuchów, Mieszkowo, Ostrzyce, Podlegórz, Radowice, Swarzynice i Trzebiechów. Na terenie Gminy istnieje rezerwat przyrody „Radowice”, w obrębie którego występują rzadkie gatunki fauny i flory. Na terenie Gminy znajduje się również chronione siedlisko ptactwa błotnego, rzadko występujące siedliska flory na wzgórzach Podlegórza oraz zabytkowy starodrzew na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Trzebiechowie. Występuje również wiele egzotycznych drzew aklimatyzowanych na terenie Trzebiechowa oraz specyficzny – leczniczy mikroklimat. W Trzebiechowie - stolicy Gminy znajdują się:

 • Urząd Gminy,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Gminna Biblioteka Publiczna,
 • Trzebiechowski Ośrodek Kultury,
 • Dom Pomocy Społecznej,
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
 • Zespół Edukacyjny  w Trzebiechowie w skład którego wchodzą:

            - Przedszkole Publiczne w Trzebiechowie,

            - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebiechowie.

 • Trzy Parafie:

     - Parafia Trzebiechów - Trzebechów, Borek, Gębice, Głuchów, Mieszkowo, Ledno-Głęboka,

     - Parafia Smolno Wielkie - Ostrzyce, Podlegórz, Radowice,

     - Parafia Klenica - Swarzynice.

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiechowie i Głuchowie,
 • Posterunek Policji,
 • Punkt apteczny,

 • Niepuliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barbara Olech,
 • Praktyka Stomatologiczna Ewa Sobolewska,
 • Urząd Pocztowy,
 • Filia Banku Spółdzielczego,
 • Stacja Paliw,
 • PHU Bomadek,
 • Największe markety: Biedronka, Dino, ABC.

 

Gmina Trzebiechów posiada znakomite warunki dla rozwoju turystyki. Wielką atrakcję mogą stanowić również zabytki architektury między innymi neoklasycystyczny pałac w stylu rezydencji francuskich rodziny książęcej von Reuss, neoklasycystyczna świątynia w Trzebiechowie według rysu projektu wielkiego niemieckiego architekta, podróżnika, przyrodnika Karla Fridricha Schinkla który nadzorował projekt wykonany przez Johanna Gottlieba Schloetzera, oraz niedawne wielkie odkrycie - kompleks sanatoryjny według projektu znanego Maxa Schündlera z dekoracją wnętrz, meblami, sprzętami wszelkimi detalami dekoratorskimi wykonanymi przez twórcę secesji w Europie Henriego van de Velde wielkiego belgijskiego projektanta sztuki użytkowej. Kolejnym zabytkiem jest wspaniały kościół w Podlegórzu wybudowany w stylu neoromańskim z zachowaniem większości kanonów architektonicznych dla stylu romańskiego z jednymi z najpiękniejszych witraży w Diecezji oraz cmentarz z rodzinnym grobowcem książąt Reussów położony na uroczym wzgórzu, górującym nad doliną Obrzycy.

 

Gmina Trzebiechów przyjazna turystom


Gmina Trzebiechów posiada znakomite warunki do uprawiania turystyki. Można wspaniale wypocząć. Udając się na wycieczki piesze, rowerowe zobaczymy piękno przyrody m.in. przepiękny park pałacowy
w stylu angielskim, wzgórza w Podlegórzu, 9_kosciol_w_podlegorzu_2.jpgRezerwat Przyrody w Radowicach. Turystom oferujemy miejsca noclegowe w gminnych hotelikach i hotelu „Pod Koziorożcami”. Rodzinnie można spędzić czas na licznych placach zabaw, boiskach, siłowniach. Wielką atrakcją stanowią zabytki architektury, pałac książęcy von Reussów z dawną ujeżdżalnią koni, w której mieści się sala gimnastyczna, kościoły w Podlegórzu i w Trzebiechowie czy jedyne w Polsce dzieło twórcy europejskiej  secesji Henrego van  de Velde - Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Położenie geograficzne
Obszar gminy położony jest na terenie Województwa Lubuskiego w Powiecie Zielonogórskim. Gmina Trzebiechów graniczy z Gminami Sulechów , Kargowa i Bojadła.
W skład Gminy wchodzi dziesięć sołectw Trzebiechów, Swarzynice, Mieszkowo, Gębice, Borek, Głuchów, Ledno-Głęboka, Radowice, Podlegórz i Ostrzyce. W tej małej jakże cudownej Gminie, zamieszkuje 3500 sympatycznych mieszkańców.

3_park_przypalacowy.jpgWalory przyrodnicze Gminy
Gmina Trzebiechów  położona jest na lewym brzegu rzeki Odry na obszarze szczególnym, a mianowicie w pierwszej strefie ochronnej ujęcia wody dla stolicy regionu Zielonej Góry. Przez teren Gminy przepływa również rzeka Obrz2_park_przypalacowy.jpgyca. Obie te rzeki to wspaniałe siedliska ptactwa wodnego i błotnego. Fakt ten  oraz brak zakładów przemysłowych warunkuje ekologiczny charakter Gminy  co stanowi jej niepowtarzalny walor i atut. Doskonałe warunki dla turystów pragnących obcować z przyrodą: dla wędkarzy (zasobne w ryby i czyste rzeki), myśliwych (liczne ostoje dzikiej zwierzyny łownej i ptactwa), grzybiarzy, zbieraczy runa leśnego (lasy zasobne w maliny, jagody, poziomki) kajakarzy (spływy rzeką Obrzycą pięknie wijącą się między polami i łąkami u podnóża pogórza Podlegórsko - Radowickiego w kierunku Górzykowa i Cigacic. Piękne tereny Rezerwatu Przyrody „ Radowice” zadowolą najbardziej wybrednego zwolennika wycieczek rowerowych utwardzonymi , leśnymi duktami. W obrębie rezerwatu przyrody „Radowice„ występują rzadkie gatunki fauny i flory oraz niespotykana gdzie indziej rzeźba terenu przecinana licznymi strumykami i źródłami. Rezerwat to rzadkie siedlisko żółwia błotnego.

4_park_przypalacowy.jpg

Zabytki
Na terenie gminy umiejscowione są liczne zabytki architektury. Najbardziej cennym jest dawne sanatorium obecnie Dom Pomocy Społecznej, jedyne w Polsce dzieło wielkiego Belga, twórcy nurtu europejskiej secesji Henrego van de Velde.6_dom_pomocy_spolecznej.jpg W obiektach wzniesionych w latach 1902 - 1905 możemy podziwiać jedyne w swoim rodzaju malowidła szablonowe, oryginalną kolorystkę klatek schodowych, futryn okiennych i drzwiowych, balustrady ,tapicerkę i wiele innych elementów wyposażenia wnętrz według projektów tego artysty. Kolejną perełką jest kompleks pałacowo - parkowy książąt Reuss. Wspaniały pałac, rezydencja książęca wybudowany został w stylu rezydencji francuskich według projektu wiedeńskiego architekta Viktora Rumpelmeyera, który przebudował również kościół książęcy w pobliskim Podlegórzu, gdzie na cmentarzu przykościelnym, na uroczym zboczu znajduje się piękny grobowiec książąt Reuss. Ważnym punktem turystycznym jest Kościół parafialny z 1823 r. pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświ1palac_ksiazat_reussow.jpgętszej Marii Panny wybudowany wg projektu Johanna Gotlieba Schlaetzera, ucznia i kolegi wielkiego Karla Fridricha Schinkla.5kosciol_w_trzebiechowie.jpg Wartym zwiedzenia jest również przepiękny Kościół w Podlegórzu wybudowany w stylu neoromańskim, który pełnił rolę Kościoła książęcego. Oprócz jednych z najpiękniejszych w diecezji witraży możemy zobaczyć tutaj wspaniałe, romantyczne organy znanej firmy Sauer. To tutaj odbywają się koncerty muzyki organowej, chóralnej i filharmonicznej. Podlegórz położony na pięknych wzgórzach to dawne tereny gdzie uprawiano winną latorośl. Gmina stara się odtworzyć tradycje winiarskie na tym terenie czego przykładem jest powstała tam mini winnica z domkiem winiarza.

10_kosciol_w_podlegorzu.jpg

Baza noclegowa i gastronomiczna
Naszym gościom proponujemy noclegi w hotelikach w miejscowościach Podlegórz i Swarzynice oraz „Pod Koziorożcami” w Trzebiechowie, gdzie można wypocząć i smacznie zjeść dania z dziczyzny. Pyszne potrawy przygotowywane przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przypomną Ci zapachy i smaki dzieciństwa. W stolicy Gminy znajdziemy wiele sklepów i marketów. Podstawowa opieka zdrowotna w naszej miejscowości jest zabezpieczona. Planowane jest wyremontowanie pałacu na kolejną bazę noclegową w naszej Gminie.8_grobowiec_ksiazat_reussow.jpg

Wypoczynek i rekreacja
Na terenie Gminy można wypocząć bardzo aktywnie trenując na siłowniach zewnętrznych w Trzebiechowie i Radowicach, korzystając z boisk sportowych w Podlegórzu, Głuchowie i Trzebiechowie, sali gimnastycznej (dawnej ujeżdżalni koni). 7dzwonnica_w_swarzynicach.jpgDzieci mogą korzystać z urządzeń w każdej wsi na placach zabaw, a dorosłych uprawiających nordinc walking zapraszamy na teren całej Gminy. Wszystkich chętnych zapraszamy na wycieczki rowerowe podczas których można obejrzeć wszystkie opisane wyżej wspaniałości oraz proponowane atrakcje.13_zabytkowe_mury_wokol_palacu.jpg
Można tutaj z powodzeniem zgłębić wiedzę historyczną zaglądając do dwóch izb muzealnych Henry’ego van de Velde w Domu Pomocy Społecznej czy regionalia w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury. Tutaj również do dyspozycji mamy punkt informacji turystycznej z ciekawym przewodnikiem, który bardzo ciekawie opowie o historii nie tylko naszej Gminy ale także ościennej Gminy. W wyżej wymienionych punktach nabędziecie również: widokówki, mapy, foldery i inne pamiątki.

 

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkańcom [300x200]GMINA TRZEBIECHÓW, PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM – MAŁA GMINA Z DUŻYM POTENCJAŁEM

Tu warto mieszkać, pracować i miło spędzać czas. Poprawa jakości życia mieszkańców jest priorytetem wład13_urzad_gminy_trzebiechw.jpgz gminnych, która w ostatnich latach podjęła wiele działań na różnych płaszczyznach zmierzających do poprawienia warunków życia mieszkańców, od profilaktyki zdrowotnej, organizacji imprez kulturalno-sportowych, poszerzenia oferty edukacyjnej, poprawy bezpieczeństwa publicznego do inwestycji infrastrukturalnych.

Najważniejsze działania podjęte w ostatnich latach:

12_cieka_rowerowerowa_trzebiechw__swarzynice.jpg


I PODNOSZENIE KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

 • Budowa ścieżki rowerowej łączącej Trzebiechów z sąsiednimi Swarzynicami pozwalająca na bezpieczne przemieszczanie się między miejscowościami oraz poprawiająca dojazd do cmentarza. Wartość zrealizowanego zadania 337 889 zł,
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w całej Gminie polegająca na zamontowaniu nowoczesnego oświetlenia LED-owego. W ramach zadania zamontowano także dodatkowe oświetlenie w miejscach odosobnionych oraz dobudowano nowe punkty oświetleniowe. Wybrane rozwiązanie znacznie poprawiło komfort i bezpieczeństwo, a także przyczyniło się do zmniejszenia rachunków za energię,
 • Budowa drogi w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej tzw. „obwodnica 14_karczma_pod_koziorocami_hotel.jpgTrzebiechowa” przenosząca ruch pojazdów ciężarowych poza centrum Trzebiechowa. W ramach zadania wykonano także chodnik, oświetlenie, zamontowano ławeczki i kosze na śmieci. Wartość zadania 566 732,66 zł,
 • Modernizacja drogi Borek-Głęboka z dofinansowaniem Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 1 300 m. Zadanie pozwoliło na sprawną i bezpieczną komunikację mieszkańcom sołectwa Głęboka, a rolnikom na bezpieczny dojazd do swoich pól,
 • Modernizacja 10 dróg objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. W ramach zadania drogi gminne gruntowe zostaną wykonane z kostki brukowej. Zadnie podniesie nie tylko komfort mieszkańców, ale przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, a także do poprawy wizualnej miejscowości, w których będą modernizowane drogi. Obecnie trwają prace w Ostrzycach, Głuchowie (dwie drogi) i Borkach. W Trzebiechowie na dwóch osiedlach łączących ulice: Kwiatową, Wiśniową, Sosnową, Sportową, Ptasią i Lisią prace rozpoczną się po zakończeniu budowy kanalizacji (umowy z Wykonawcami zostały już podpisane). Łączna wartość realizowanych projektów wynosi 2 403 212 zł, długość modernizowanych dróg 3,6 km.

II PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY5_park_przypaacowy.jpg

W 2015 r. zakończono budowę I etapu sieci kanalizacyjnej w Trzebiechowie tj. głównej przepompowni będącej „sercem” przyszłej kanalizacji. Wartość projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 670 919 zł.

W miesiącach styczeń i luty b.r. gmina złożyła trzy duże wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
o wartości 26 mln zł, które pozwolą w kompleksowy sposób rozwiązać problemy związane z gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy. Wnioski są już po pozytywnej ocenie merytorycznej, w kolejnym etapie zostaną ocenione pod względem formalnym.

Przewidziane do realizacji w latach 2017 do sierpnia 2018 zadania obejmują budowę systemu kanalizacji zbiorczej w Aglomeracji Trzebiechów,  rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji na obszarze wyłączonym z Aglomeracji w miejscowości Trzebiechów, mode4_park_przypaacowy.jpgrnizację Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiechowie oraz zakup samochodu asenizacyjnego.

Gmina wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wystąpiła także z wnioskiem o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nie objętych budową kanalizacji. Całkowity koszt mieszkańca wynosi  w przypadku oczyszczalni do 5 osób – 3 000 zł, powyżej 5 osób 6 000 zł. Pozostały koszt zostanie sfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu gminy.

Zadania z zakresu gospodarki wodno–ściekowej to nie tylko ochrona środowiska, ale także zapewnienie rozwoju Gminy, przyciągnięcie potencjalnych inwestorów, stworzenie dogodnych warunków pod dalsze inwestycje.

III BEZPIECZEŃSTWO ZDROWIA I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW7_boiska_do_siatkwki_w_podlegrzu.jpg

Od roku 2015 systematycznie realizowany jest coroczny program profilaktyki zdrowotnej w Gminie Trzebiechów. Podczas organizowanych w każdym sołectwie zebrań wiejskich mieszkańcy zachęcani są do skorzystania z badań profilaktycznych. Do tej pory przeprowadzono:

 • Profilaktyka raka szyjki macicy wśród dziewcząt zameldowanych w Gminie Trzebiechów”, corocznie zaproszenia otrzymują wszystkie 12- letnie dziewczynki, które  za zgodą rodziców zostały zaszczepione,
 • Profilaktyka kobiet - badania cytologiczne. Zapraszamy wszystkie Panie z całej gminy na wypicie kawy i zjedzenie ciastka, a przede wszystkim wykonanie badań cytologicznych,
 • Badania mammograficzne przeprowadzane 2 razy w roku (mammobus ustawiony przy Urzędzie Gminy),
 • Profilaktyka  raka prostaty – w 2016 przebadano 118 mężczyzn,
 • W 2017 r. po raz pierwszy realizowane będą badania na osteoporozę.
 • W zakresie bezpieczeństwa niewątpliwym sukcesem jest wygrana „walka” dotycząca pozostawienia Posterunku Policji w Trzebiechowie. Gmina dofinansowała także zakup nowego samochodu dla funkcjonariuszy policji,

8_siownia_zewntrzna__trzebiechw.jpgPowodem do dumy jest realizacja zadania obejmującego zakup nowego średniego samochodu bojowego dla OSP Trzebiechów z wyposażeniem przeciwpożarowymi przeciwpowodziowym.Kilkuletnia zbiórka pieniędzy przez mieszkańców Gminy i szukanie sponsorów przez Urząd Gminy na wkład własny na wymianę 38 letniego wysłużonego Stara jest już na ostatniej prostej. W 2016r. zostaliśmy wybrani przez Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych w Zielonej Górze do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020. Złożony wniosek został pozytywnie oceniony i ZOSP jest już po otwarciu ofert w przeprowadzonym przetargu. Obecnie gmina oczekuje na dostawę samochodu. To zadanie pokazało wysoką świadomość lokalnej społeczności w zakresie poprawy bezpieczeństwa, solidarność i niespotykaną hojność mieszkańców Gminy,

 • Utworzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowego (w bezpośrednim położeniu rzeki Odry) w Głuchowie. Wartość zgromadzonego sprzętu to 67 000 zł,
 • Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia i aptece. Zadanie niezwykle ważne ze względu na osoby starsze i niepełnosprawne oraz rodziców z małymi dziećmi,
 • Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów. W 2016 r. przystąpiliśmy do realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Trzebiechów. Zadanie obejmowało odbiór, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. W pierwszym roku realizacji programu usunięto 128 740 Mg na kwotę 41 572 zł. Zadanie było w 100 % refundowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mając świadomość o szkodliwości azbestu dla naszego zdrowia i środowiska zadanie będzie kontynuowane także w tym roku.4_park_przypaacowy.jpg

IV BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, FUNDUSZ SOŁECKI, UPIĘKSZANIE I POPRAWA WIZERUNKU GMINY

 • W roku 2015 wprowadzono po raz pierwszy w historii Gminy fundusz sołecki. W wyniku realizacji wniosków złożonych przez poszczególne sołectwa powstały między innymi altany w Ostrzycach i Głębokiej, siłownie w Trzebiechowie i Radowicach, chodniki w Swarzynicach i Głuchowie, nowe przystanki w miejscowości Borek i Radowice, a także doposażono sale wiejskie m. in. zakupiono witryny chłodnicze, taborety gazowe, zmywarki oraz zamontowano klimatyzację w Podlegórzu. Wartość zrealizowanych zadań to blisko 139 000 zł.Każdy mieszkaniec ma teraz realny wpływ na swoją wieś i może współdecydowaćo inwestycjach, działaniach kulturalnych, edukacyjnych i  innych.
 • W 2016r. została utworzona Rada Młodzieżowa będąca organem doradczym Rady Gminy w Trzebiechowie. To niezwykle ważna inicjatywa pozwalająca młodzieży na czynny udział w życiu Gminy, ucząca ich zasad demokracji i pozwalająca mieć bezpośredni wpływ na podejmowane w Gminie decyzje,
 • 23 osoby zgłosiły chęć udziału w projekcie Euroregionu „Rozmowy bez barier” dotyczącym między innymi nauki języka niemieckiego. Zadanie ma przede wszystkim ułatwić kontakty i pokonać bariery językowe podczas spotkań z zaprzyjaźnioną niemiecką Gminą,
 • Zostały odnowione i zakupione nowe ławki i kosze na śmieci na terenie Gminy, uporządkowany park w Trzebiechowie. Zostały zakupione kwietniki i kwiaty dla każdego sołectwa, ustawione witacze na granicy Gminy. Co roku montowana jest  duża iluminacja świąteczna w Trzebiechowie. Dbałość o wspólną przestrzeń i porządek przekłada się także na zwiększenie o dbałość własnych posesji wśród mieszkańców,

17_szopka_boonarodzeniowa_2016.jpgMiejscowość Trzebiechów została bardzo wysoko oceniona przez ekspertów tworzących na wzór francuski „Sieć najciekawszych wsi” w Polsce.

 V WYDARZENIA KULTURALNO – SPORTOWE, KONKURSY

Oferta Urzędu Gminy w zakresie wydarzeń  kulturalno – sportowych to przede wszystkim:

 • 6_bieg_drobiarza.jpg „Święto Indyka” organizowane wspólnie ze zrzeszeniem rolników i producentów „Indyk Lubuski” uświetnione „Biegiem Drobiarza” z bardzo atrakcyjnymi nagrodami, występami gwiazdy wieczoru, pokazami laserów, sztucznych ogni. W ramach tego święta o charakterze ponadregionalnym organizowany jest także konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z indyka. Rady sołeckie przygotowują 500 kg mięsa dla mieszkańców i przyjezdnych gości, którzy mogą za darmo delektować się przygotowanymi potrawami.

11_zwyciski_wieniec_na_doynkach_powiatowych_2016r__soectwo_trzebiechw.jpgW trakcie dorocznych dożynek odbywa się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. W 2015 r. wieniec ze Swarzynic zajął I miejsce na dożynkach wojewódzkich w Międzyrzeczu, a w ubiegłym roku wieniec przygotowany przez sołectwo Trzebiechów zajął I miejsce na dożynkach powiatowych w Zaborze.Zaznaczyć należy, że po wprowadzeniu drugiego stopnia adm. samorządowej w Gminie odbyły się po raz pierwszy dożynki powiatowe,

 • Co roku ogłaszany jest konkurs na „Najładniejszy ogród warzywny”, „Najładniejszy ogród kwiatowy” i „Najczystsze sołectwo” mobilizujący mieszkańców Gminy do dbałości o własne posesje i sołectwa, a także umożliwiający im pochwalenie się swoimi osiągnięciami.W ramach podziękowań za pracę społeczną dla osób biorących udział w konkursie i osób zaangażowanych w życie gminy organizowana jest wycieczka. Mieszkańcy mieli możliwość zwiedzania Sejmu Rzeczypospolitej, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,10_mieszkacy_gminy_w_warszawie.jpg
 • W ramach gminnej majówki odbywa się cyklicznie:          

1 maja się VIII Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Złota Nuta Obrzycy”,

2 maja „Rajd rowerowy Biało-Czerwonej”,

3 maja obchody Święta Konstytucji z mszą i uroczystościami pod pomnikiem

 • Podczas wakacji we wszystkich sołectwach gminy odbywa się „Wakacjada” podczas której dzieci uczestniczą w grach i zabawach integracyjnych, wyjazdach na basen, wycieczkach rowerowych, „Grillowaniu” i innych atrakcjach,
 • Ponadto obywają się współorganizowane z radami sołeckimi spotkania okolicznościowe w salach wiejskich,

15_polskoniemieckie_centrum_spotka_w_podlegrzu1.jpgTradycją są wydarzenia organizowane we współpracy z gminą Schenkendobern, między innymi: Polsko-Niemiecki Turniej Piłki Siatkowej w Podlegórzu i Polsko-Niemieckie Spotkanie Twórców Ludowych i Rękodzieła w Gębicach,

 • We wrześniu 2015r. powstało Trzebiechowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, które w sezonie 2016/2017 zdobyło III miejsce w rozgrywkach „Lubuskiej III Ligi Siatkówki”. 2 października 2015 rozpoczęła działalność Akademia Siatkówki przeznaczona dla dzieci,
 • W maju przez Gminę po raz drugi przejedzie Międzynarodowy Wyścigu Kolarski Bałtyk – Karkonosze Tour. Gmina partycypuje w organizacji wyścigu, w którym bierze udział ok. 200 kolarzy z całego świata.