Komunikat ARR- Uwaga producenci owoców i warzyw!

UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !

 

Agencja Rynku Rolnego  informuje, że korekty powiadomień są tylko i wyłącznie uzupełnieniem wcześniej złożonych powiadomień.

Korekta  nie może zmieniać danych,  które zostały zapisane przez producenta  w powiadomieniu złożonym od 18 sierpnia do  OT ARR  tzn.:

 

• Ilości produktu,

• Rodzaju produktu,

• Powierzchni,

• Sposobu operacji, które zamierzają przeprowadzić powiadamiający.

 

W przypadku gdy producent chce zmienić  ww. dane ma obowiązek  złożyć nowe (kolejne) powiadomienie do Oddziału Terenowego ARR.

 

Link do strony ARR: http://arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3376:uwaga-producenci-owocow-i-warzyw-korekty-powiadomien&catid=379&Itemid=1114