Komunikat ARR- Uwaga! Rekompensatyza koszt transportu i pakowania

Uwaga !  Rekompensaty za koszty transportu i pakowania

 

Agencja Rynku Rolnego  informuje, że koszty transportu i pakowania  przy operacjach wycofania z przeznaczeniem na cele bezpłatnej dystrybucji zarówno w przypadku działań realizowanych przez organizacje producentów (realizujących programy operacyjne) jaki i producentów indywidualnych będą rekompensowane ze środków finansowych UE.

Informacja powyższa wynika z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca   2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, określa się zasady  rekompensowania kosztów transportu, pakowania i sortowania.

 

Stawki określają załączniki nr XII i XIII rozporządzenia Nr 543/2011r

 

Link do strony ARR: http://arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3378:uwaga-rekompensaty-za-koszty-transportu-i-pakowania&catid=379&Itemid=1114

 

Iwona Ciechan

Rzecznik Prasowy

Agencja Rynku Rolnego

 

Z poważaniem

Barbara Białek

Sekcja Informacji i Promocji

OT ARR w Gorzowie Wlkp.

Te. 95 720 87 75