informacja ARR- Trwają kontrole u Producentów poszkodowanych embargo

Szanowni Państwo,

Agencja Rynku Rolnego przesyła informację dotyczącą kontroli prowadzonych u producentów poszkodowanych embargiem, zwracam się prośbą o umieszczenie w/w informacji na Państwa stronie internetowej, a także na tablicy ogłoszeń celem dotarcia do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców.

Z poważaniem
Barbara Białek
Sekcja Informacji i Promocji
OT ARR w Gorzowie Wlkp.
Te. 95 720 87 75