Uwaga producenci rolni - zmiana stawek dopłat!!!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do l ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych   materiałem   siewnym   kategorii   elitarny   lub   kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., póz. 485).

W związku z powyższym, od dnia 22.04.2015 r. stawki dopłat do l ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły:
- 80 zł - zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,
- 130 zł - rośliny strączkowe,
- 400 zł - ziemniaki.

Decyzje wydane od dnia 22.04.2015 r. będą przyznawały dopłaty wyliczone na podstawie ww. nowych, niższych stawek. Data wpływu wniosku nie ma w tym przypadku zastosowania, z zastrzeżeniem zachowania terminu art. 35 kpa.