Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie

Skład GKRPA:
Przewodniczący
Dorota Wołangiewicz


Członkowie    
- Anna Żmudzka
- Anna Garbacz
- Leszek Kurylczyk
- Ewa Bielewicz-Rapa


Siedziba komisji w której odbywają się posiedzenia znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiechowie ul Sulechowska 2. Kontakt codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00 . Telefon 68 351 42 63
Dyżury członków komisji: w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
w godzinach 16.00 – 18.00 w salce TOK ( parter ) .

Zakres działalności:
GKRPA w Trzebiechowie wykonuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, które są uchwalane co roku przez Radę Gminy w Trzebiechowie.

W ramach programu działa nieodpłatnie:
- Punkt konsultacyjno - terapeutyczny - terapeuta Sylwia Stachowiak - udziela bezpłatnych porad i informacji w zakresie uzależnienia od alkoholu i substancji chemicznych oraz sposobów radzenia sobie z tymi problemami.

Punkt jest czynny od stycznia do listopada 
w drugi i czwarty wtorek miesiąca oraz 17 grudnia 2019r.

w małej salce Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury
przy ul. Sulechowskiej 2 w Trzebiechowie
w godzinach 16.00-19.00.

GKRPA umożliwia bezpłatne konsultacje z psychoterapeutą, psychologiem przemocy, psychologiem współuzależnień, Oddziałami Terapii Uzależnień w Ciborzu i Obrzycach, terapeutami i psychologami Wojewódzkiego Ośrodka Terapii i Współuzałeżnienia w Zielonej Górze.

Konsultacje oferowane przez GKRPA są BEZPŁATNE.
Grupa AA „Płomień Nadziei" spotyka się w każdy wtorek o godz. 17.00 w Domu Opieki Społecznej w Trzebiechowie

Potrzebujesz pomocy? Chcesz z kimś porozmawiać o swoich problemach?

Mityngi otwarte, na które może przyjść każdy, odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w meetingu
Anonimowych Alkoholików.