Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie

Skład GKRPA:
Przewodniczący
- Marek Milewski
Członkowie    
- Anna Żmudzka
- Anna Garbacz
- Leszek Kurylczyk

Siedziba komisji w której odbywają się posiedzenia znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiechowie ul Sulechowska 2. Kontakt codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00 . Telefon 68 351 42 63
Dyżury członków komisji: czwarty wtorek miesiąca
w godz.16.00-19.00 w TOK (mała salka na dole).

Zakres działalności:
GKRPA w Trzebiechowie wykonuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, które są uchwalane co roku przez Radę Gminy w Trzebiechowie.

W ramach programu działa nieodpłatnie:
- Punkt konsultacyjne - terapeutyczny - terapeuta Sylwia Stachowiak - udziela bezpłatnych porad i informacji w zakresie uzależnienia od alkoholu i substancji chemicznych oraz sposobów radzenia sobie z tymi problemami.
Punkt jest czynny w drugi i czwarty wtorek miesiąca
w godzinach 16.00-19.00.

GKRPA umożliwia bezpłatne konsultacje z psychoterapeutą, psychologiem przemocy, psychologiem współuzależnień, Oddziałami Terapii Uzależnień w Ciborzu i Obrzycach, terapeutami i psychologami Wojewódzkiego Ośrodka Terapii i Współuzałeżnienia w Zielonej Górze.

Konsultacje oferowane przez GKRPA są BEZPŁATNE.
Grupa AA „Płomień Nadziei" spotyka się w każdy wtorek o godz. 17.00 w Domu Opieki Społecznej w Trzebiechowie

Potrzebujesz pomocy? Chcesz z kimś porozmawiać o swoich problemach?

Mityngi otwarte, na które może przyjść każdy, odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w meetingu
Anonimowych Alkoholików.