Dane teleadresowe

Urząd Gminy Trzebiechów

lubuskie

zielonogórski

Trzebiechów

Ul. Sulechowska 2

Trzebiechów

66-132

68 351 41 31
68 351 41 22 tel/fax
68 351 43 60
urzad@trzebiechow.pl

Izabella Staszak
wojt@trzebiechow.pl

Poniedziałek - 7.30 - 16.30
Wtorek- czwartek - 7.30 - 15.30
Piątek - 7.30 - 14.30

68 351 41 71

- 33 9673 0007 0020 0203 5190 0009

Dotyczy
- opłaty za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych
- subwencje
- udziały w podatku
- dotacje

- 06 9673 0007 0020 0203 5190 0010

Dotyczy:
- podatku od nieruchomości
- podatku rolnego i leśnego
- podatku od środków transportowych
- opłaty targowej
- opłaty administracyjnej
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
- opłaty z tytułu dzierżaw
- należności z tytułu wykupu nieruchomości
- należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności
- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- opłaty skarbowej

- 22 9673 0007 0020 0203 5190 0013

Dotyczy
- wpłat wadiów w postępowaniach przetargowych

- 76 9673 0007 0020 0203 5190 0011

Dotyczy
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

927-14-53-830