Najnowsze wiadomości

21 lutego 2019 21:50 | Gminna Spółka Wodna

Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółki Wodnej

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Trzebiechowie działając na podstawie § 19 i 23 Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Trzebiechowie informuje, że: w dniu 4 marca 2019 roku (tj. poniedziałek) o godz. 13:00 na Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółki Wodnej, które...

czytaj więcej »

18 lutego 2019 14:01 | Aktualności

Kampania informacyjna dotycząca jakości połączeń w sieciach komórkowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w kampanii informacyjnej dotyczącej jakości połączeń w sieciach operatorów sieci komórkowych prowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Kampania jest skierowana do wszystkich abonentów telefonów komórkowych, którzy...

czytaj więcej »

15 lutego 2019 22:15 | Aktualności

TERMINY I TEMATYKA ZEBRAŃ WIEJSKICH

Tematyka zebrania: - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej - realizacja budżetu w 2018r. - planowany budżet na 2019r. - informacja o planach gazyfikacji - sprawy różne Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający...

czytaj więcej »

14 lutego 2019 22:16 | Aktualności

10 LECIE ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „TRZEBIECHOWIANIE”

W dniu 9 lutego 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Swarzynicach, jubileusz 10 lecia „na scenie” obchodził zespół śpiewaczy „Trzebiechowianie”. Uroczystość wspólnie otworzyli kierownik zespołu Pani Teresa Rożek oraz Dyrektor Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury...

czytaj więcej »

25 stycznia 2019 19:16 | Komunikaty

Przypomnienie o obowiązku odśnieżania dachów

W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku usuwania śniegu z dachów przez właścicieli zarządców oraz użytkowników obiektów budowlanych. Przypominam, że w sytuacji wystąpienia...

czytaj więcej »

25 stycznia 2019 15:29 | Aktualności

Sprawozdanie z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 19 stycznia 2019t.

Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym w dniach od 11 grudnia 2018 do dnia 18 stycznia 2019 r. W dniach 11 i 12 grudnia 2018 r. wzięłam udział w szkoleniu w Zakopanym pod nazwą ,,Partycypacja w planowaniu przestrzennym – etap II ‘’. W dniu 13 grudnia 2018 razem z p.Skarbnik...

czytaj więcej »

25 stycznia 2019 15:13 | Aktualności

Spotkanie noworoczne w Trzebiechowie

SPOTKANIE NOWOROCZNE W TRZEBIECHOWIE W dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 w auli Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie odbyło się coroczne spotkanie noworoczne. Wśród zaproszonych byli m.in.: Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Krzysztof Kołcz...

czytaj więcej »

25 stycznia 2019 15:08 | Aktualności

Ankieta dotyczaca badan cytologicznych

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ dąży do jak najlepszego upowszechniania wiedzy o programie profilaktyki raka szyjki macicy. W naszej działalności szczególnie dużo uwagi poświęcamy tematowi profilaktyki. Jednak z niepokojem obserwujemy coraz mniejszą zgłaszalność w ramach programu...

czytaj więcej »

25 stycznia 2019 12:48 | Aktualności

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w naszej Gminie,

Serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom, Dyrektorowi TOK im. Tadeusza Wojtera, pracownikom wszystkim osobom zaangażowanym w 27 WOŚP. Dziękuję mieszkańcom zebraliśmy w tym roku dzięki Państwa ofiarności w naszej Gminie 13 775 zł.

czytaj więcej »

18 stycznia 2019 18:57 | Aktualności

SPOTKANIE NOWOROCZNE W TRZEBIECHOWIE

W dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 w auli Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie odbyło się coroczne spotkanie noworoczne. Wśród zaproszonych byli m.in.: Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Krzysztof Kołcz – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa...

czytaj więcej »