Najnowsze wiadomości

17 września 2019 15:31 | Aktualności

Pikieta związana z remontem drogi wojewódzkiej 278

Dnia 30 września 2019r. odbędzie się zgromadzenie publiczne w postaci pikiety na drodze 278, działka Nr 9/7 (za miejscowością Kruszyna- zjazd do Fermy Tipperary). Celem pikiety ma być protest przeciwko braku decyzji remontu drogi wojewódzkiej o Nr 278 na odcinku Sulechów- Trzebiechów....

czytaj więcej »

12 września 2019 13:14 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w Trzebiechowie, które odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. o godz. 17.00 w Sali w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera.

czytaj więcej »

12 września 2019 08:08 | Aktualności

Obwieszczenie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

O B W I E S Z C Z E N I E Zwołuję Z E B R A N I E W I E J S K I E

czytaj więcej »

11 września 2019 15:43 | Aktualności

Targi rolnicze wrzesień 2019

Program targów rolniczych pn. „X Lubuski Kiermasz Ogrodniczy” – Kalsk dn. 15 września 2019 r.

czytaj więcej »

11 września 2019 15:36 | Aktualności

Preferencyjna Pożyczka Unijna dla lubuskich przedsiębiorców

Szanowni Państwo, Fundusz TISE udziela preferencyjnych pożyczek ze środków UE dla przedsiębiorcó

czytaj więcej »

09 września 2019 14:48 | Aktualności

Pikieta związana z remontem drogi wojewódzkiej 278

Szanowni mieszkańcy, Serdeczne zapraszam na kolejną pikietę, związaną z remontem drogi wojewódzkiej 278. Remont drogi został wstrzymany w związku z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pikieta odbędzie się dniu 16 września 2019r. o godz.16:00 będzie...

czytaj więcej »

07 września 2019 18:01 | Odpady komunalne i nieczystości płynne. Zaopatrzenie w wodę

Informacje o gminnym systemie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych:

1) Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk Ołobok ul. Słoneczna 17 66-213 Skąpe 2) Miejsca zagospod

czytaj więcej »

07 września 2019 18:00 | Odpady komunalne i nieczystości płynne. Zaopatrzenie w wodę

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: - 15 zł od osoby jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 30 zł od osoby jeżeli odpady są

czytaj więcej »