Aktualności

26 kwietnia 2018 14:58 | Aktualności

E-booki w trzebiechowskiej bibliotece

Od maja 2018 r. w trzebiechowska biblioteka uruchamia nową usługę, dzięki której będzie bezpłatnie dostępna platforma Legimi, gdzie można wypożyczać e-booki i czytać na swoich urządzeniach elektronicznych. Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebiechowie mają do dyspozycji...

czytaj więcej »

24 kwietnia 2018 10:25 | Aktualności

GMINNE ĆWICZENIE OBRONNE PK. „MANUEL 2018”

W dniu 21 kwietnia 2018 r. w Trzebiechowie przeprowadzone zostało Gminne Ćwiczenie Obronne pk „MANEL 2018”. Tematem ćwiczenia było funkcjonowanie systemu kierowania obroną gminy w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ze szczególnym naciskiem na umiejętność...

czytaj więcej »

19 kwietnia 2018 11:10 | Aktualności

PROJEKT POLSKA WIEŚ EUROPEJSKA

W ramach projektu "Polska Wieś Europejska" ogłoszono Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz Plebiscyt, który ma charakter otwarty. Konkurs Artystyczno-Reporterski dla uczniów szkół ponadpodstawowych: Szkoly moga zgłosić maksymalnie 6 prac wyłonionych...

czytaj więcej »

19 kwietnia 2018 10:37 | Aktualności

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE BUDOWLANE W GMINIE TRZEBIECHÓW

Wyczekiwane przez mieszkańców naszej Gminy prace budowlane nareszcie się rozpoczęły. Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzebiechowie to jedna z najważniejszych inwestycji w tym roku. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu (unijne i krajowe środki finansowe) w końcu możliwe do zrealizowania będzie...

czytaj więcej »

18 kwietnia 2018 08:20 | Aktualności

Nabór na urzędników wyborczych

KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA w ZIELONEJ GÓRZE Panie/Panowie Marszałek, Starostowe, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Uprzejmie informuje, że dotychczasowe działania Delegatury dotyczące naboru na urzędników wyborczych (informacje w: prasie lokalnej, radiu, telewizji,...

czytaj więcej »

04 kwietnia 2018 16:45 | Aktualności

Wyjazd na pogrzeb ks. Grażewicza.

Szanowni Państwo ! Uprzejmie informuję, że pogrzeb ś.p. ks. Mariana Grażewicza odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2018r. o godz.11,00 w Kościele Matki Bożej Fatimskiej , ul.Długa 2 w Gubinie. Proszę o kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy 68 351 41 22, 68 351 41 31 w sprawie wyjazdu autokarem. Izabella...

czytaj więcej »

04 kwietnia 2018 09:28 | Aktualności

Zmarł ks. Marian Grażewicz - Honorowy Obywatel Gminy Trzebiechów

Szanowni Mieszkańcy, Z głębokim żalem i smutkiem informuję, że w dniu dzisiejszym zmarł po długiej i ciężkiej chorobie ks.Marian GRAŻEWICZ. Ś. p. ks. Marian Grażewicz został Proboszczem Parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Trzebiechowie w dniu 22 maja 1991 i był nim do dnia...

czytaj więcej »

03 kwietnia 2018 14:16 | Aktualności

ROZMOWY BEZ BARIER

Taki tytuł miał projekt realizowany przez Gminę Trzebiechów, którego celem była poprawa komunikacji i integracji między partnerami, poprzez naukę języka niemieckiego. Projekt rozpoczął się 13.02.2017r., a jego zakończenie nastąpiło 02.04.2018r.. W projekcie brały udział 23...

czytaj więcej »

30 marca 2018 14:01 | Aktualności

Życzenia Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Szanowni Państwo Niech niosący nadzieję czas świąt" pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego, będzie refleksją nad tym,' co w życiu najważniejsze ... Radosnych Świąt życzą Grażyna Jelska - Dyrektor Janusz Dreczka - Zastępca Dyrektora wraz z Pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego...

czytaj więcej »