Aktualności

04 września 2017 10:28 | Aktualności

NOWY SAMOCHÓD STRAŻACKI W TRZEBIECHOWIE

W sobotę, 2 września 2017 r. w Trzebiechowie odbyło się uroczyste przekazanie wozu bojowego miejscowej jednostce OSP. Samochód MAN TGM 13.290 4x4 BL o wartości 694 950,00 zł (z czego wkład własny Gminy Trzebiechów wyniósł 150 000,00 zł) wyposażony m.in. w: rozpieracz ramieniowy,...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2017 09:40 | Aktualności

STYPENDIA SZKOLNE SOCJALNE

Przypominamy o możliwości składania wniosków o stypendium szkolne socjalne. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek: 1) rodzica lub pełnoletniego ucznia; 2) dyrektora szkoły. Stypendium szkolne może być również przyznane z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2017 16:51 | Aktualności

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH ZAPLANOWANYCH NA WRZESIEŃ 2017 R.

W związku z realizacją zadań zapisanych w Funduszu Sołeckim na 2017 r. oraz koniecznością zaplanowania przedsięwzięć niezbędnych do wykonania w 2018 r., Wójt Gminny Trzebiechów zaprasza mieszkańców do czynnego udziału w zebraniach wiejskich, które odbędą się...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2017 14:09 | Aktualności

Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym od dnia 24 czerwca 2017 r do dnia 29 sierpnia 2017r.

1. W dniu 24 czerwca odbył się Festyn w Gębicach oraz zakończenie sezonu piłkarskiego w Podlegórzu. 2. W dniu 28 czerwca 2017 roku w obecności Marszałka Województwa Lubuskiego Pana Stanisława Tomczyszyna, Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2017 09:39 | Aktualności

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE W ŚWIDNICY

W sobotę 26 sierpnia 2017 r. w Świdnicy odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne, których gospodarzami byli: Pan Dariusz Wróblewski – Starosta Zielonogórski oraz Pan Adam Jaskólski – Wójt Gminy Świdnica. Uroczystości zorganizowano w miejscowym Parku przy...

czytaj więcej »

24 sierpnia 2017 17:09 | Aktualności

Listy Prezesa KRUS.

Szanowny ... Wójcie, w załączeniu przesyłam dwa listy Prezesa KRUS z prośbą o zamieszczenie ich na Państwa stronie internetowej, w celu rozpowszechnienia wśród Rolników. Pozdrawiam Bożena Ronowicz Dyrektor OR KRUS w Zielonej Górze.

czytaj więcej »

22 sierpnia 2017 19:31 | Aktualności

Uroczyste przekazanie nowego samochodu strażackiego

Wójt Gminy Trzebiechów i Ochotnicza Straż Pożarna zapraszają na Uroczyste przekazanie nowego samochodu strażackiego które odbędzie się 2 września 2017 r w Trzebiechowie (przed pałacem) Program: 15: 00 - Msza Święta w Kościele Parafialnym 15:30 - Parada wozów bojowych...

czytaj więcej »

21 sierpnia 2017 18:00 | Aktualności

Samochody dla OSP ze środków unijnych !

Pierwsze średnie pojazdy pożarnicze nabywane w ramach projektu unijnego już odebrane. W dniach 16-17 sierpnia w firmie Moto Truck w Kielcach odebrane zostały 2 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze nabywane w ramach projektu "Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i...

czytaj więcej »

21 sierpnia 2017 17:53 | Aktualności

WIZYTA W MIEŚCIE PARTNERSKIM

W dniu 12 sierpnia 2017 r. delegacja Urzędu Gminy Trzebiechów na zaproszenie naszych przyjaciół z Niemiec gościła w partnerskiej gminie Scheenkendöbern na corocznych dożynkach. W trakcie kilkugodzinnego pobytu mogliśmy podziwiać korowód dożynkowy, uczestniczyć w obrzędzie...

czytaj więcej »

17 sierpnia 2017 14:35 | Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursów na „Najładniejszy ogród kwiatowy”, „Najładniejszy ogród warzywny” i „Najczystsze sołectwo” w 2017 r. w Gminie Trzebiechów.

W dniu 11 sierpnia 2017 r. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 0050.21.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 czerwca 2017 r. w składzie: a) Izabella Staszak – Wójt Gminy b) Bartłomiej Cybulski – Zastępca Wójta c) Tadeusz Wojter – Dyrektor TOK d)...

czytaj więcej »