Aktualności

19 lipca 2017 19:01 | Aktualności

Samochód pożarniczy dla Trzebiechowa

Szanowni Państwo, wielkimi krokami zbliża się do nas nowy samochód pożarniczy. Poniżej przedstawiam Państwu pismo ZOSP RP w Zielonej Górze w tej sprawie” Cyt.„Dzień dobry. Informuję, że rozpoczynają się dostawy samochodów pożarniczych nabywanych w ramach...

czytaj więcej »

17 lipca 2017 10:39 | Aktualności

Wojt Gminy Trzebiechów ogłasza ponowny nabór na stanowisko - Inspektor ds. gospodarki gruntami i budownictwa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, prowadzenie spraw dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, prowadzenie spraw związanych z ewidencją zabytków,...

czytaj więcej »

14 lipca 2017 14:37 | Aktualności

Nowy wygląd przystanku w Trzebiechowie

Drodzy mieszkańcy, ze środków funduszu sołeckiego Wsi Trzebiechów wykonaliśmy elewację budynku komunalnego. Na budynku i na nowym przystanku autobusowym zostały wykonane grafiki przez Pana Piotra Kanię z Grudziądza. Na budynku komunalnym herb Gminy na przystanku obraz łabędzia....

czytaj więcej »

14 lipca 2017 13:38 | Aktualności

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych.

Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji...

czytaj więcej »

10 lipca 2017 14:12 | Aktualności

Galeria zdjęć i filmów - Święto Indyka - Polskie Mięso Drobiowe Warte Zachodu

Fotorelacja ze strony "i-Music" Zdjęcia poniżej. Dalej filmy z występów gwiazd.

czytaj więcej »

06 lipca 2017 14:17 | Aktualności

Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich dotycząca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Sulechów • Trzebiechów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiadając na pismo nr GO.7226.3.2017 w sprawie przebudowy drogi woj. nr 278 na odcinku Sulechów - Trzebiechów informuje, że podstawowym dokumentem w oparciu, o który realizowane są inwestycje na drogach wojewódzkich...

czytaj więcej »

04 lipca 2017 14:17 | Aktualności

Polsko -Niemiecki Szlak Turystyczny.

W drugiej połowie czerwca powstał w Trzebiechowie " Polsko – Niemiecki szlak turystyczny " Według wytyczonej wcześniej trasy z najciekawszymi zabytkami ustawiono pięć tablic turystycznych z opisami w języku polskim , niemieckim i angielskim oraz na każdej z nich krótką historię...

czytaj więcej »

04 lipca 2017 09:17 | Aktualności

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim

Gmina Trzebiechów bierze udział w projekcie „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim", w ramach którego organizowane są staże zawodowe dla uczniów (dodatkowe, nie związane z programem kształcenia) oraz nauczycieli Centrum Kształcenia...

czytaj więcej »

03 lipca 2017 12:52 | Aktualności

Decyzja Urzędu Marszałkowskiego dotycząca Biegu Drobiarza

Na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 23) oraz art. 65 b ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 póz. 128) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Trzebiechów nr OR.5520.10.2017 z dnia...

czytaj więcej »

29 czerwca 2017 08:00 | Aktualności

Otwarcie wyremontowanych dróg w miejscowościach Borek, Głuchów i Ostrzyce.

W dniu 28 czerwca 2017 roku w obecności Marszałka Województwa Lubuskiego Pana Stanisława Tomczyszyna, Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Arkadiusza Dąbrowskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu PROW, Prezesa...

czytaj więcej »