Aktualności

13 września 2018 08:22 | Aktualności

Kondolencje

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy i Babci Pań Ewy i Majki Sobolewskich. Wójt Gminy, Pracownicy Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Gminy.

czytaj więcej »

10 września 2018 07:39 | Aktualności

Mała Książka – Wielki Człowiek w trzebiechowskiej Bibliotece

Po wielkich sukcesach projektu bookstartowego na oddziałach położniczych w całej Polsce Instytut Książki rozpoczyna nową odsłonę ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze otrzymają nie tylko rodzice nowo narodzonych...

czytaj więcej »

05 września 2018 15:18 | Aktualności

Koncert poświęcony śp. Tadeuszowi Wojterowi

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 września o godzinie 17:00 w Kościele Pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klenicy odbędzie się koncert poświęcony śp. Tadeuszowi Wojterowi z okazji 60 urodzin. Wójt Gminy Izabella Staszak

czytaj więcej »

03 września 2018 10:44 | Aktualności

DOŻYNKI GMINNE – PODLEGÓRZ 2018

W sobotę 1 września 2018 r. w sołectwie Podlegórz odbyło się coroczne Święto Plonów – Dożynki 2018. W tym roku były one organizowane wspólnie przez wsie Podlegórz i Radowice. Uroczystość rozpoczęła msza święta (polowa), którą celebrował ks. Ryszard...

czytaj więcej »

01 września 2018 11:32 | Aktualności

Inwestycje zrealizowane w latach 2015-2018

Lp. Rok Nazwa zadania wkład własny dofinansowanie ogólna kwota inwestycji 1 2015 Budowa kanalizacji sanitarnej I etap 733 153,43 959 900,00 1 693 053,43 2 2015 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głuchowie, częściowy remont sali wiejskiej w Głuchowie 6 196,92 0,00 6 196,92 3 2015 ...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2018 18:17 | Aktualności

UMOWA DOTYCZĄCA MODERNIZACJI I ROZBUDOWY GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TRZEBIECHOWIE – PODPISANA

W dniu 30 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebiechowie w obecności Wójta Trzebiechowa Izabelli Staszak uroczyście podpisano umowę dotyczącą modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Trzebiechowie. Inwestycja zakłada opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2018 15:22 | Aktualności

Szacowanie szkód łowieckich wraca do Kół Łowieckich.

26 lipca 2018 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie. Nowe regulacje zmieniają sposób szacowania szkód łowieckich, który obowiązywał od 1 kwietnia 2018 r. W porównaniu do prawa z 1 kwietnia, rolnik będzie musiał zgłaszać szkodę do koła łowieckiego,...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2018 08:11 | Aktualności

Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym od dnia 14 czerwca do dnia 28 sierpnia 2018r.

1. W dniach 11-12 czerwca 2018r odbyły się czynności kontrolno-rozpoznawcze w Zespole Edukacyjnym w następstwie czego w dniu 2 lipca 2018r, wszczęto postepowanie administracyjne związane z brakiem pozwolenia na usytuowanie przedszkola publicznego w ZE (w pałacu). Otrzymaliśmy zalecenia dotyczące...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2018 13:38 | Aktualności

PLACE REKREACYJNE W SWARZYNICACH I RADOWICACH DOSTĘPNE DLA MIESZKAŃCÓW

Pod koniec lipca 2018 r. zakończone zostały prace budowlane związane z budową placu rekreacyjnego w sołectwie Swarzynice oraz altany biesiadnej i grilla w sołectwie Radowice. W ramach inwestycji w Swarzynicach wybudowana została altana rekreacyjna wraz z grillem betonowym oraz utwardzeniem podłoża...

czytaj więcej »