Aktualności

06 lutego 2020 12:22 | Aktualności

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Poddziałanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty...

czytaj więcej »

04 lutego 2020 14:19 | Aktualności

Komunikat !!!!

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie prosi o respektowanie zakazu wejścia do lasu. Każde złamanie zakazu grozi mandatem karnym.

czytaj więcej »

03 lutego 2020 20:13 | Aktualności

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 30 stycznia 2020 r. I. Wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV dla celów dochodzenia epidemiologicznego Obecnie epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest

czytaj więcej »

03 lutego 2020 19:02 | Aktualności

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Spotkanie informacyjne w Zielonej Górze

20 lutego w siedzibie Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA, ul. Stary Rynek 17 (wejście od ul. Lisowskiego) odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne na temat programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje z nowego programu dla organizacji społecznych mogą się...

czytaj więcej »

03 lutego 2020 18:58 | Aktualności

Spotkanie z hodowcami trzody chlewnej i drobiu z terenów Powiatu Zielonogórskiego w Kargowej

W imieniu Starosty Zielonogórskiego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii Pani Natalii Wojniusz zapraszam wszystkich hodowców drobiu i trzody chlewnej z terenu Gminy Trzebiechów na posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbędzie się w dniu 5 lutego...

czytaj więcej »

31 stycznia 2020 16:10 | Aktualności

W dniach od 17 do 21 lutego 2020r. odbędą się zebrania wiejskie w sołectwach Gminy Trzebiechów

W dniach od 17 do 21 lutego 2020r. odbędą się zebrania wiejskie w sołectwach Gminy Trzebiechów Tematyka zebrań: - realizacja budżetu w 2019r. - planowany budżet na 2020r. - sprawy różne Terminy i miejsca zebrań wiejskich

czytaj więcej »

31 stycznia 2020 15:31 | Aktualności

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat

" Dnia 6 lutego 2020 r. przy Remizie Strażackiej w Trzebiechowie przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały tych...

czytaj więcej »

22 stycznia 2020 18:39 | Aktualności

Otwarcie inwestycji z zakresu Ochrony Środowiska

W dniu dzisiejszym tj. 22 stycznia 2020 roku dokonano otwarcia inwestycji z zakresu Ochrony Środowiska w Gminie Trzebiechów, tj. Oczyszczalnię ścieków o wartości 8 992 420 zł z dofinansowaniem 3 984 162,16 w ramach RPO Lubuskie 2020, Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiechowie...

czytaj więcej »