Aktualności

28 lutego 2019 11:02 | Aktualności

Unijne pożyczki dla przedsiębiorców z woj. lubuskiego

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S. A. w Nowej Rudzie działając jako Pośrednik Finansowy w ramach podpisanej umowy operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Funduszy) wdraża wsparcie finansowe dla mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa lubuskiego. Pożyczki...

czytaj więcej »

26 lutego 2019 17:56 | Aktualności

Pierwsze oznaki wiosny

Pojawił się pierwszy bocian w naszej gminie. Zadomowił się w miejscowości Gębice. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie ich u nas więcej.

czytaj więcej »

25 lutego 2019 19:00 | Aktualności

Zmiana terminów zebrań wiejskich

W dniach od 6 do 19 marca 2019r. odbędą się zebrania wiejskie w sołectwach Gminy Trzebiechów Tematyka zebrania: - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej - realizacja budżetu w 2018r. - planowany budżet na 2019r. - informacja o planach gazyfikacji - sprawy różne Terminy i miejsca...

czytaj więcej »

22 lutego 2019 20:48 | Aktualności

Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie

W związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w Zespole Edukacyjnym zostały przeprowadzone działania promujące powstrzymanie od mowy nienawiści.

czytaj więcej »

18 lutego 2019 14:01 | Aktualności

Kampania informacyjna dotycząca jakości połączeń w sieciach komórkowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w kampanii informacyjnej dotyczącej jakości połączeń w sieciach operatorów sieci komórkowych prowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Kampania jest skierowana do wszystkich abonentów telefonów komórkowych, którzy...

czytaj więcej »

14 lutego 2019 22:16 | Aktualności

10 LECIE ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „TRZEBIECHOWIANIE”

W dniu 9 lutego 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Swarzynicach, jubileusz 10 lecia „na scenie” obchodził zespół śpiewaczy „Trzebiechowianie”. Uroczystość wspólnie otworzyli kierownik zespołu Pani Teresa Rożek oraz Dyrektor Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury...

czytaj więcej »