Aktualności

18 lutego 2019 14:01 | Aktualności

Kampania informacyjna dotycząca jakości połączeń w sieciach komórkowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w kampanii informacyjnej dotyczącej jakości połączeń w sieciach operatorów sieci komórkowych prowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Kampania jest skierowana do wszystkich abonentów telefonów komórkowych, którzy...

czytaj więcej »

14 lutego 2019 22:16 | Aktualności

10 LECIE ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „TRZEBIECHOWIANIE”

W dniu 9 lutego 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Swarzynicach, jubileusz 10 lecia „na scenie” obchodził zespół śpiewaczy „Trzebiechowianie”. Uroczystość wspólnie otworzyli kierownik zespołu Pani Teresa Rożek oraz Dyrektor Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury...

czytaj więcej »

25 stycznia 2019 15:29 | Aktualności

Sprawozdanie z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 19 stycznia 2019t.

Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym w dniach od 11 grudnia 2018 do dnia 18 stycznia 2019 r. W dniach 11 i 12 grudnia 2018 r. wzięłam udział w szkoleniu w Zakopanym pod nazwą ,,Partycypacja w planowaniu przestrzennym – etap II ‘’. W dniu 13 grudnia 2018 razem z p.Skarbnik...

czytaj więcej »

25 stycznia 2019 15:13 | Aktualności

Spotkanie noworoczne w Trzebiechowie

SPOTKANIE NOWOROCZNE W TRZEBIECHOWIE W dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 w auli Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie odbyło się coroczne spotkanie noworoczne. Wśród zaproszonych byli m.in.: Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Krzysztof Kołcz...

czytaj więcej »

25 stycznia 2019 15:08 | Aktualności

Ankieta dotyczaca badan cytologicznych

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ dąży do jak najlepszego upowszechniania wiedzy o programie profilaktyki raka szyjki macicy. W naszej działalności szczególnie dużo uwagi poświęcamy tematowi profilaktyki. Jednak z niepokojem obserwujemy coraz mniejszą zgłaszalność w ramach programu...

czytaj więcej »

25 stycznia 2019 12:48 | Aktualności

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w naszej Gminie,

Serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom, Dyrektorowi TOK im. Tadeusza Wojtera, pracownikom wszystkim osobom zaangażowanym w 27 WOŚP. Dziękuję mieszkańcom zebraliśmy w tym roku dzięki Państwa ofiarności w naszej Gminie 13 775 zł.

czytaj więcej »

18 stycznia 2019 18:57 | Aktualności

SPOTKANIE NOWOROCZNE W TRZEBIECHOWIE

W dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 w auli Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie odbyło się coroczne spotkanie noworoczne. Wśród zaproszonych byli m.in.: Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Krzysztof Kołcz – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa...

czytaj więcej »

18 stycznia 2019 15:18 | Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2019

Wójt Gminy Trzebiechów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu

czytaj więcej »

07 stycznia 2019 10:24 | Aktualności

OTWARCIE WYREMONTOWANYCH DRÓG W TRZEBIECHOWIE

W dniu 4 stycznia 2019 r. zakończono prace remontowe i dokonano uroczystego otwarcie kolejnych wyremontowanych dróg gminnych w Trzebiechowie: a) ul. Lisia: wartość inwestycji 162 855,23 zł., wartość dofinasowania: 103 624,00 zł., b) ul. Ptasia: wartość inwestycji: 253 581,72 zł.,...

czytaj więcej »

07 stycznia 2019 08:46 | Aktualności

Spotkanie noworoczne w Swarzynicach

Tradycją się stało ,że w Święto Trzech Króli Sołtys Wsi Swarzynice organizuje spotkanie noworoczne dla Seniorów Wsi i tak tez było wczoraj. Frekwencja dopisała. Jednak zanim odbyło się spotkanie , tanecznym krokiem przywitały Seniorów dzieci uczęszczające na rytmikę...

czytaj więcej »