Urząd Gminy Trzebiechów
https://trzebiechow.pl

28 czerwca 2017 08:20 | Aktualności

OD 01 LIPCA 2017 ROKU WCHODZĄ ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE TRZEBIECHÓW. Harmonogramy na 2018 rok!

- popiół będzie odbierany jako oddzielny sort, w pojemniki na popiół, przystosowane do odbioru przez śmieciarkę, należy zaopatrzyć się we własnym zakresie, poprzez Urząd Gminy i sołtysów rozprowadzane będą naklejki na pojemniki z napisem "POPIÓŁ"
Odbiór popiołu odbywał się będzie w II półroczu 2017 w ten sam dzień co odbiór BIO, w miesiącach sierpniu, październiku, listopadzie i grudniu.
Nie wsypujemy popiołu do pojemników będących własnością firmy TransFormacja.

- kategorycznie zabrania się sypania do pojemników: gruzu, kamieni, ziemi itp., będzie to traktowane jako niedopełnienie segregacji i skutkowało po pierwsze nieodebraniem odpadów, po drugie wszczęciem postępowania wyjaśniającego.

- PSZOK w Lednie czynny będzie w poniedziałki i piątki oraz w ostatnią sobotę miesiąca (patrz harmonogram).

- z powodu zwiększonych kosztów wywozu odpadów komunalnych, od 01 sierpnia 2017 r. wzrastają opłaty za odbiór odpadów komunalnych, i tak:

Załączniki:

2018 Trzebiechów [350.94 KB]

2018 Głuchów, Radowice, Podlegórz, Ostrzyce [354.13 KB]

2018 Borek, Gębice, Głęboka, Ledno, Mieszkowo, Swarzynice [356.72 KB]

UCHWAŁA NR XXIV/166/2017 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów [174.25 KB]