Urząd Gminy Trzebiechów
https://trzebiechow.pl

11 maja 2018 07:50 | Aktualności

Podziękowanie za działania społeczne

W dniu 9 maja 2018 , grupa 49 osobowa mieszkańców naszej Gminy ( przedstawiciele Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich, laureatów konkursów na „Najładniejszy ogród warzywny i kwiatowy”, wieńców dożynkowych, pracowników samorządowych, delegacji  z spółki  BOMADEK)  zwiedziła Klasztor  i ogrody w Neuzelle, przejechała cygańskim wozem po wrzosowiskach miejscowości Drewitz (Niemcy).Wycieczka ta była ukoronowaniem zaangażowania w pracy na rzecz naszej małej Ojczyzny w 2017 roku. Razem z mieszkańcami  Gminy Trzebiechów w wycieczce wzięli udział mieszkańcy partnerskiej Gminy Schenkendobern. Piękny, upalny dzień upłynął w serdecznej i miłej  atmosferze. 

Raz jeszcze dziękuję mieszkańcom za pomoc w rozwoju Gminy.

Wójt Gminy

Izabella Staszak