Urząd Gminy Trzebiechów
https://trzebiechow.pl

11 lipca 2018 16:32 | Aktualności

REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO W REMIZIE OSP W TRZEBIECHOWIE ZAKOŃCZONY

W dniu 3 lipca 2018 r., Sołtys Trzebiechowa, przedstawiciele Urzędu Gminy w Trzebiechowie, przedstawiciele OSP w Trzebiechowie oraz wykonawca prac, dokonali odbioru prac remontowych pomieszczenia socjalnego w remizie strażackiej w Trzebiechowie. Zakres robót obejmował m.in.: montaż świetlika; szpachlowanie, tynkowanie i malowanie ścian, wyrównanie posadzki oraz montaż płytek podłogowych, naprawę schodów, montaż grzejnika konwektorowego, montaż gniazd elektrycznych. Prace zostały wykonane w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą prac była firma z Jaromierza. Koszt remontu – 16 795,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100). W miesiącach lipiec-sierpień 2018 r. Gmina Trzebiechów zakupi sprzęt, który będzie stanowił wyposażenie pomieszczenia. Planuje się zakup m.in.: szafy na ubrania, stołu oraz krzeseł.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                    - Izabella Staszak -