Urząd Gminy Trzebiechów
https://trzebiechow.pl

28 sierpnia 2018 13:38 | Aktualności

PLACE REKREACYJNE W SWARZYNICACH I RADOWICACH DOSTĘPNE DLA MIESZKAŃCÓW

Pod koniec lipca 2018 r. zakończone zostały prace budowlane związane z budową placu rekreacyjnego w sołectwie Swarzynice oraz altany biesiadnej i grilla w sołectwie Radowice.
W ramach inwestycji w Swarzynicach wybudowana została altana rekreacyjna wraz z grillem betonowym oraz utwardzeniem podłoża kostką betonową gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z tłucznia z ograniczeniem obrzeżem 20x6cm. Wykonano ścieżki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w obramowaniu z obrzeży betonowych 6x20cm – powierzchnia ok. 362 m²; wykonano nawierzchnie żwirowe na powierzchni ok.215 m², zamontowano 4 lampy solarne; wykonano palenisko pod ognisko o nawierzchni z kamienia; wykonano plac zabaw składający się z: huśtawki podwójnej wyposażonej w jedno siedzisko typu koszyk dla małych dzieci – 1 szt., huśtawki podwójnej – 1 szt., zestawu zabawowego – 1szt., zamontowano plansze do gier terenowych – 2 szt.; zamontowano elementy siłowni zewnętrznej: orbitrek – 1 szt., stepper – 1 szt.. Ponadto zamontowano tablicę informacyjną z zasadami bezpiecznego użytkowania urządzeń – 1 szt.; dostarczono i zamontowano  elementy małej architektury tj. ławki parkowe z oparciem – 10 szt., ławostoły drewniane 8 – osobowe  – 4 szt., kosze na śmieci – 7 szt.

Łączny koszt inwestycji 146 500,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100). Wykonawcą prac była firma PHU „MARK-POL” z Trzebiechowa. Prace były współfinansowane w ramach środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wójt Gminy

- Izabella Staszak -

       

Zdjęcia: