Urząd Gminy Trzebiechów
https://trzebiechow.pl

07 stycznia 2019 08:46 | Aktualności

Spotkanie noworoczne w Swarzynicach

Tradycją się stało ,że w  Święto Trzech Króli  Sołtys Wsi Swarzynice organizuje spotkanie noworoczne dla Seniorów Wsi i tak tez było wczoraj. Frekwencja dopisała. Jednak zanim odbyło się spotkanie , tanecznym krokiem przywitały Seniorów  dzieci uczęszczające na rytmikę i tańce do Przedszkola Niepublicznego w Swarzynicach, TOK im. Tadeusza Wojtera i GOK z Bojadła pod opieką p. Teresy  Dobrowolskiej. Później czas umilał zespól „Trzebiechowanie”. Wszystkich gości powitała Sołtys Wsi Pani Wanda Pietruszyńska, życząc im zdrowia , pogody ducha następnie, życzenia złożył ks. Proboszcz Stanisław Gbiorczyk  który  wypowiedział piękne słowa pod adresem nas  Polaków,” …abyśmy choć na chwile wyzbyli się  naszych przywar i wad, uszczypliwości, złośliwości i roszczeniowości…….” ,Wójt Gminy Izabella Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Rafał Ćwiertniewicz i Dyrektor TOK im. T. Wojtera  Krzysztof Sadowski podziękowali za zaproszenie i życzyli wszelkiej pomyślności w Nowym  2019 roku. W spotkaniu uczestniczyli  goście z partnerskiej Gminy Schenkendobern. Serdeczne słowa podziękowania kierujemy pod adresem Pań z KGW za przygotowane smaczne potrawy i Ewelinie Stelmaszyńskiej za oprawę fotograficzną.

7stycznia 2019r.

Zdjęcia: