Aktualności

25 maja 2017 11:57 | Aktualności

Bezpładne szkolenie "ABC pisania projektów"

 

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie
„ABC pisania projektów”

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na  bezpłatne szkolenie pn. „ABC pisania projektów ” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskiwaniem środków na realizację projektów z województwa lubuskiego z powiatów objętych projektem: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

Szkolenie prowadzi Małgorzata Rulińska  Przeprowadziła blisko 100 szkoleń z nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020; napisała 31 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych; posiada 22 lata doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, specjalizuje się w projektach innowacyjnych, ocenia projekty w PO WER i RPO kilku województw, obecnie jest dyrektorem spółki polsko-duńskiej zajmującej się m.in. programami, strategiami i projektami. Ekspert z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju m.in. w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej

 

Program szkolenia: szkolenie trwa 8 h dydaktycznych

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,

Określenie grupy docelowej,

Określenie celu projektu,

Planowanie działań,

Harmonogram,

Określenie rezultatów,

Budżet,

Zespół projektu.

Źródła finansowania: zadania publiczne, fundacje grantowe, FIO, ASOS, środki UE

Gdzie szukać aby znaleźć informacje na temat dotacji

Formularze ofert

Przedstawienie typów projektów możliwych do realizacji w ramach lokalnych inicjatyw,

 

Termin i Miejsce szkolenia:

8.06.2017 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze ul.Chopina 15A w godzinach 9.00-15:45 Harmonogram Zielona Góra

REKRUTACJA:

Termin zgłoszeń: do 2.06.2017 r.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny:   FORMULARZ

  1. 2. W przypadku zgłoszenia osoby fizycznej prosimy wypełnić jedynie formularz zgłoszeniowy

w przypadku zgłoszenie na szkolenie osób reprezentujących NGO należy wypełnić i dostarczyć na szkolenie dokumentację niezbędną zał 2 i 5 oraz 7 i 8 dopomocy de minimis podpisane przez osoby upoważnione w Państwa organizacji NA SZKOLENIE NALEŻY DOSTARCZYĆ DOKUMENTY W ORYGINALE!!

3. Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia:

Lidia Legutko 782 870 164 l.legutko@frdl.org

FRDL Ośrodek Regionalny

Al. Niepodległości 16/9

65-048 Zielona Góra

 

Załączniki 2,5,7 i 8 do pobrania

 

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

 

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej. Regulamin projektu

 

Przeczytano: 589 razy.| Wydrukuj|Do góry