Aktualności

17 lipca 2017 10:39 | Aktualności

Wojt Gminy Trzebiechów ogłasza ponowny nabór na stanowisko - Inspektor ds. gospodarki gruntami i budownictwa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz spraw związanych z gospodarką nieruchomościami,
 3. prowadzenie spraw związanych z ewidencją zabytków, nadzór nad remontami i konserwacją,
 4. przygotowywanie i prowadzenie zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 5. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
 6. prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości,
 7. przygotowanie niezbędnych dokumentów w zakresie przygotowania i prowadzenia przetargów, prowadzenie przetargów,
 8. współpraca z projektantami w dokonywaniu uzgodnień na etapie opracowywania projektów budowlanych zadań inwestycyjnych,
 9. kosztorysowanie i nadzór budowlany nad inwestycjami gminnymi w tym sprawdzanie wystawionych faktur za roboty zgodnie ze zleceniem,
 10. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 11. koordynacja projektów finansowanych z UE,
 12. realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego

Przeczytano: 595 razy.| Wydrukuj|Do góry