Aktualności

21 września 2017 10:00 | Aktualności

Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim

z przyjemnością pragniemy poinformować, iż z dniem 6 września br. został uruchomiony nabór do projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim", w ramach działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa (MMŚP) prowadzące działalność, tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa lubuskiego - subregionu zielonogórskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia swoich pracowników.
Projekt: „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim" jest realizowany w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), który m.in. gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy. W województwie lubuskim dystrybucja środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest dokonywana w oparciu o system bonów rozwojowych.
W ramach projektu lubuscy przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, takie jak: usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning), usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching) oraz usługi jednorazowe (egzamin). Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) może wynieść aż do 80% kosztów usługi rozwojowej. Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych nie może przekroczyć kwoty 35 000,00 PLN, natomiast wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub dla jednego pracownika wydelegowanego przez
przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 8 500,00 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.
Zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych działań informacyjno -promocyjnych, poprzez dystrybucję informacji o realizowanym projekcie wśród osób zainteresowanych. W przypadku możliwości zamieszczenia stosownych informacji na Państwa stronie internetowej prosimy o kontakt z p. Joanną Szalpuk, Kierownik Projektu, tel. 68 329 78 48, email: joanna.szalpukfgjregion.zgora.pl celem ustalenia ich treści. Ponadto istnieje możliwość zorganizowania spotkań konsultacyjnych w Państwa Urzędzie i przedstawienia szczegółów na temat projektu dla przedsiębiorców. W załączeniu przedkładamy ulotki zawierające szczegółowe informacje o projekcie.

Przeczytano: 220 razy.| Wydrukuj|Do góry