Aktualności

02 października 2017 13:54 | Aktualności

XX-lecie współpracy Gmin Trzebiechów i Schenkendöbern - uzupełnienie

W sobotę 30 września 2017 r. odbył się jubileusz XX-lecia współpracy pomiędzy Gminami Trzebiechów i Schenkendöbern. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12:00 w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury. Zgromadzonych gości przywitał Dyrektor TOK – Tadeusz Wojter. Po uroczystym odśpiewaniu hymnów państwowych głos zabrała Wójt Gminy Trzebiechów – Izabella Staszak, która przywitała zgromadzonych gości m.in.: Pana Petera Jeschke – Burmistrza Gminy Schenkendöbern, Pana Czesława Fiedorowicza – Prezesa Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr” Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego, Pana Tomasza Wontora – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego, Pana Dariusza Wróblewskiego – Starostę Zielonogórskiego, przedstawicieli Gminy Schenkendöbern, Radnych Gminy Trzebiechów, Sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy Trzebiechów oraz mieszkańców gminy. W swoim przemówieniu przypomniała początki partnerstwa pomiędzy gminami, zasługi Pana Czesława Fiedorowicza dla kształtowania się wzajemnych relacji, przypomniała rolę i zasługi władz Gmin Trzebiechów i Schenkendöbern w pielęgnowaniu wzajemnych relacji. W ciągu dwudziestu lat współpracy miało miejsce około 150 obustronnych spotkań. Odbywały się one i nadal odbywają na niwie szkolnej, sportowej, strażackiej, folklorystycznej oraz kół gospodyń wiejskich. Ponadto delegacje uczestniczą
we wszystkich świętach państwowych, ważnych uroczystościach o charakterze gminnym oraz dożynkach. Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Wójt podkreśliła rolę przyjaźni i wzajemnego zaufania partnerów względem siebie, a panujące relacje pomiędzy Gminami nazwała rodzinnymi. Następnie głos zabrał Burmistrz Schenkendöbern – Pan Peter Jeschke, który podziękował za lata współpracy, podkreślił ich przyjacielski charakter oraz zaapelował o dalsze trwanie i pielęgnowanie wzajemnych relacji. Po wystąpieniu Pana Burmistrza, Wójt Gminy – Izabella Staszak odczytała listy z gratulacjami przesłane przez Pana Władysława Dajczaka – Wojewodę Lubuskiego oraz Panię Elżbietę Annę Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego. Następnie głos zabrali Czesław Fiedorowicz, Dariusz Wróblewski oraz Stanisław Drobek. Część oficjalną uroczystości zwieńczył występ tria smyczkowego Dolce Vita.

                Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście udali się przed Urząd Gminy w Trzebiechowie w celu zasadzenia pamiątkowych „drzew przyjaźni”. Zasadzono dwa tulipanowce, drzewa długowieczne, wysokie, cechujące się bujną koroną oraz przepięknymi kwiatami. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli pod Pałac w Trzebiechowie w celu wykonania wspólnej fotografii. Obchody XX-współpracy Gmin zakończył wspólny, uroczysty obiad w Zespole Szkół w Trzebiechowie.

            W dniu 7 października 2017 r. delegacja z Gminy Trzebiechów (przedstawiciele władz, Radni Gminy Trzebiechów, pracownicy Urzędu Gminy Trzebiechów, przedstawiciele OSP i KGW oraz mieszkańcy) weźmie udział w obchodach XX-lecia wzajemnej współpracy gmin w Schenkendöbern, których jednym z wydarzeń będzie wspólna sesja Rad Gmin.

            Warto podkreślić, że współpraca pomiędzy gminami została uznana za wzorcową przez Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr” i zostanie zaprezentowana w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Wójt Gminy

- Izabella Staszak -

 

                W dniu 7 października 2017 roku wzięlismy udział w obchodach XX-współpracy Gmin w gminie Schenkendöbern w miejscowości Krayne. Wśród zaproszonych gości byli starosta powiatu Spree-Neiße i jednoczesnie przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Spree-Neisse-Bober - Harald Altekrüger, oraz Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" Czesław Fiedorowicz.

Przeczytano: 906 razy.| Wydrukuj|Do góry

XX-lecie współpracy Gmin Trzebiechów i Schenkendöbern