Aktualności

17 października 2017 14:53 | Aktualności

WÓJT GMINY TRZEBIECHÓW ODZNACZONA

W sobotę, dnia 14 października 2017 r., podczas IX Lubuskiego Kongresu Kobiet, który odbył się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze, Wójt Gminy Trzebiechów – Izabella Staszak uchwałą nr XXXVII/564/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2017 r., została uhonorowana Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Nagrodę wręczyła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

 Niniejsze oznaczenie przyznawane jest osobom szczególnie zaangażowanym w rozwój i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w województwie lubuskim. Wójt Gminy Trzebiechów w trakcie swojej pracy zawodowej dostosowywała Gminę, jak i jej organy do ustawy o samorządzie gminnym na początku lat 90-tych. Wykazała się niezwykłym zaangażowaniem podczas powodzi, która miała miejsce w 1997 r. Za swoje zasługi na rzecz pozyskiwania środków finansowych na odbudowę sieci wodociągowej i drogowej we wsi Głuchów, Borek i Mieszkowo, została wyróżniona przez ministra w rządzie Jerzego Buzka Pana Jerzego Widzyka - pełnomocnika rządu ds. usuwania skutków powodzi. Od 1999 r. pełniła funkcję Sekretarza Powiatu Zielonogórskiego. Za trud włożony w rozwój administracji na szczeblu powiatu, została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. W latach 2006 – 2014 była radną Rady Gminy w Trzebiechowie. W 2014 r. została wybrana na stanowisko Wójta Gminy Trzebiechów. Od początku swojej pracy aktywnie angażuje się w działania prozdrowotne na rzecz dziewcząt i kobiet (badania cytologiczne, test HPV), pozyskuje środki unijne na realizację inwestycji gminnych, realizuje fundusz sołecki i dba o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy. W roku 2015 uhonorowana została statuetką „Liderka Lubuskiego Samorządu”. 

            Wśród uczestniczek IX Lubuskiego Kongresu Kobiet były m.in.: posłanka Katarzyna Osos, ambasadorki woj. lubuskiego – aktorka Joanna Brodzik i projektantka mody Ewa Minge, redaktor naczelna Wysokich Obcasów Ewa Wieczorek.

Zastępca Wójta

Bartłomiej Cybulski     

 

XXXIX sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

W czwartek, 19 października br., w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Po otwarciu sesji Edwin Łazicki Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego wraz z Dariuszem Wróblewskim Starostą Zielonogórskim złożyli serdeczne gratulacje Wójt Trzebiechowa Izabelli Staszak oraz Beacie Kucuń Dyrektor SP ZOZ w Sulechowie z okazji wyróżnienia obu Pań Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.

Przeczytano: 490 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: