Aktualności

18 października 2017 12:16 | Aktualności

NABIERAMY CYFROWEJ MOCY

Informujemy, iż w okresie  od 1.08.2017 do 30.06.2019 r. w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie  realizowany jest projekt pt.:

 „NABIERAMY  CYFROWEJ  MOCY”.

 Na realizację projektu Gmina Trzebiechów uzyskała dofinansowanie w kwocie 263 530 zł  z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 , Działanie 8.2.1.  Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia informatycznego w szkole podstawowej i gimnazjum poprzez

  • stworzenie warunków do nauczania opartego na nowoczesnych technologiach poprzez utworzenie szkolnych pracowni TIK,
  • kształcenie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
  • podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli.

 Projekt zakłada

  • zorganizowanie w naszych szkołach 3090 godzin  dodatkowych zajęć i warsztatów dla uczniów,
  • udział nauczycieli w szkoleniach i kursach doskonalących, 
  • budowę sieci internetowej w Zespole Edukacyjnym,
  • zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych  niezbędnych do realizacji programów nauczania.

 

Przeczytano: 265 razy.| Wydrukuj|Do góry