Aktualności

25 października 2017 07:37 | Aktualności

Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym od dnia 30 sierpnia 2017 r do dnia 25 października 2017r.

 1. W dniu 02 września dokonaliśmy uroczystego przyjęcia i przekazania samochodu pożarniczego dla OSP w Trzebiechowie
 2. 4 września uczestniczyłam w uroczystym otwarciu roku szkolnego.
 3. od 4 września  do 8 września razem z pracownikami Urzędu, Prezesem Sp. ZGK wzięliśmy udział w zebraniach wiejskich. Zebrania dotyczyły funduszu sołeckiego na 2018r.
 4. 9 września nasi seniorzy ze Swarzynic udali się z rewizytą do Lubinchem partnerska Gmina Schenkendobern.
 5. Wzięłam udział razem z p. B .Cybulski w warsztatach z zakresu planowania przestrzennego w Zakopanem w dniach 11 września do 13 września 2017r.
 6. 16 września miałam zaszczyt uczestniczyć w Jubileuszu 70-lecia Koła Łowieckiego „Piast” w Sulechowie, które odbyło się w Radowicach.
 7. 22 września uczestniczyliśmy w oddaniu do użytku przebudowanej drogi powiatowej w Ostrzycach
 8. 25 września odbyło się spotkanie z Prezesem PKS Zielona Góra .
 9. 27 września Komendant Komisariatu w Sulechowie podziękował za wzorową współpracę pomiędzy Gminą a Komisariatem.
 10.  29 września odbyła się Sesja nadzwyczajna (na której m.in. uchwalono zmiany w stypendiach szkolnych, zmiany w uchwale budżetowej). Następnie odbyły się warsztaty dotyczące partycypacji mieszkańców w zakresie planowania przestrzennego. W tym samym dniu rozmawiałam z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia  w sprawie nie dofinansowania  naszej rehabilitacji. Pisma w tej sprawie  znajduje się na stronie Gminy. Ustaliłam z Dyrektorem, że do końca października , zostanie podjęta decyzja przez Dyrektora Funduszu. Ja jestem umówiona na rozmowę z Wojewodą Lubuskim na 6 listopada m.in. w sprawie rehabilitacji.
 11.  30 września obchodziliśmy 20-lecie współpracy Gmin Trzebiechów i Schenkendobern w Trzebiechowie.
 12.  02 października odbyłam spotkaniem z Prezesem EVE  Międzyrzecz.
 13.  03 października odbyło się w Babimoście , szkolenie z zakresu zarzadzania kryzysowego.
 14.  05 października  oddaliśmy do użytku 683 m drogi dojazdowej do pól w Radowicach na kwotę 203 552,09 zł.
 15.  07 października  nasi przyjaciele z Schenkendobern przepięknie nas ugościli w Krain, z okazji 20 lecia współpracy.
 16.  9 po południu do 11  października uczestniczyłam w Zrzeszeniu Wójtów, Burmistrzów Województwa Lubuskiego.
 17.  12 października uczestniczyłam w Dniu Edukacji w naszej Szkole Podstawowej.
 18.  14 października  uczestniczyłam w Lubuskim Kongresie Kobiet, gdzie zostałam uhonorowana Odznaka „Za zasługi dla województwa lubuskiego”.
 19.  16 października wspólnie z Panią Skarbnik podpisałyśmy umowę na dofinansowanie  zadania  „Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Swarzynice, rozbudowa placu rekreacyjnego w miejscowości Radowice oraz uzupełnienie infrastruktury punktu informacji turystycznej w miejscowości Trzebiechów”. W tym samym dniu byliśmy z p.p. Skarbnik i Zastępcą na indywidualnych konsultacjach związanych z przygotowaniem budżetu na 2018 w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.
 20.  19 października uczestniczyłam w posiedzeniu Sesji Rady Powiatu Zielonogórskiego.
 21.  20 października  w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 PSP w Zielonej Górze wspólnie z wszystkimi włodarzami Gmin Powiatu Zielonogórskiego, Starostą Zielonogórskim i Komendantem miejskiej straży pożarnej w Zielonej Górze podpisaliśmy porozumienie w sprawie  utworzenia  wspólnego magazynu na potrzeby zarządzania kryzysowego. Na przykład takiego jak Orkan Ksawery, wichury, gradobicia. Zakupiono elektryczne pompy, plandeki, kotwy, urządzenia do wbijania gwoździ. Wartość 7400 zł. Po wspólnym podpisaniu porozumienia odbyło się posiedzenie w zakresie zarządzania kryzysowego.
 22.  W okresie międzysesyjnym udało się nam pozyskać  2 441 552 zł dofinansowania z PROW na przydomowe oczyszczalnie i samochód asenizacyjny, 50 200  zł na wykonanie  programu rewitalizacji Gminy ( jest to informacja niezbędna przy ubieganiu się o środki zewnętrzne), 100 000 zł na realizacje projektu z PROW plac Swarzynice, Radowice i Trzebiechów.

 

Izabella Staszak

Wójt Gminy

Przeczytano: 289 razy.| Wydrukuj|Do góry