Aktualności

06 grudnia 2017 18:08 | Aktualności

PROJEKT BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW NA 2018 R.

W dniu 15 listopada 2017 r. przekazałam do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Zielonej Górze oraz przedstawiłam radnym Rady Gminy w Trzebiechowie projekt budżetu na 2018 rok.

Przedstawiam Państwu inwestycje, jakie  będę chciała zrealizować w przyszłym roku .

Budżet Gminy Trzebiechów na 2018 rok zakłada  dochody w wysokości: 24 693 949,47zł,
w tym:

  • dochody bieżące – 15 921 183,92 zł
  • dochody majątkowe – 8 772 765,55 zł

oraz wydatki w wysokości: 30 527 749,47 zł, w tym:

  • wydatki bieżące – 13 424 227,21 zł
  • wydatki majątkowe – 17 103 522,26 zł

Na zadania inwestycyjne w przyszłym roku Gmina Trzebiechów zamierza przeznaczyć kwotę: 17 103 522,26 zł, wydając te środki m.in. na:

1.budowę systemu kanalizacji zbiorczej w Trzebiechowie,

2.przebudowę dróg gminnych w Trzebiechowie (ul. Sportowa, Wiśniowa, Sosnowa i Kwiatowa),

3. przebudowę dróg gminnych w Trzebiechowie (ul. Lisia, Ptasia),

4. przebudowę drogi gminnej na działce nr 306/1 w Swarzynicach,

5. dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1198F w Podlegórzu,

6. remont pokrycia dachowego zabytkowego Pałacu w Trzebiechowie,

7. przebudowę drogi gminnej (ul. Trojaków) wraz z kanalizacją deszczową i budową zbiornika wód opadowych,

8. budowę gminnej drogi rowerowej Trzebiechów – Swarzynice (II etap),

9. wymianę grzejników w budynku hali sportowej w Trzebiechowie,

10. rozbudowę placu rekreacyjnego w miejscowości Radowice, Swarzynice oraz uzupełnienie infrastruktury punktu informacji turystycznej w Trzebiechowie,

11. remont świetlicy wiejskiej w Głuchowie,

12. modernizację budynków OSP w Trzebiechowie i Głuchowie,

13. montaż lamp solarnych w sołectwach Gębice, Mieszkowo, Swarzynice, Ledno-Głęboka.

 

 Wójt Gminy

- Izabella Staszak - 

Przeczytano: 478 razy.| Wydrukuj|Do góry